Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto

Zapytanie ofertowe na zakup wraz z dostawą: zadanie 1–środków czystości dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2022r. zadanie 2–ręczników papierowych, papieru toaletowego i środków higienicznych dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Pliki do pobrania: