Zamówienia publiczne do 130 000 zł netto

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzania badań lekarskich oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i osobami starającymi się o zatrudnienie w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w latach 2022-2024

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promujących Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Zamawiający informuje, że próbki, w terminie przewidzianym na składanie ofert, należy dostarczyć na adres: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ul. Rozbrat 26, pok. 215, 00-429 Warszawa

Pliki do pobrania: