Powyżej 30 000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice – zabudowa poziomu górnego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego

Pliki do pobrania:

Wykonanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego węzła cieplnego w budynku Ośrodka Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie

Pliki do pobrania:

Wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie w 2017 r.

Pliki do pobrania: