Powyżej 30 000 euro

„Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2020 – 2021 r.” (postępowanie nr ZP/PN/D/27/2019)

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z w formie elektronicznej za pomocą Platformy Marketplanet E-Zamawiający, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. W przypadku pytań lub problemów związanych z zasadami korzystania z platformy E-Zamawiający, prosimy o kontakt z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, w godzinach 9.00-17:00. Wejście na platformę poprzez link: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl