Powyżej 30 000 euro

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: "Modernizacja wentylacji mechanicznej w hali sportowej w Ośrodku Polonia" przy ul. Konwiktorskiej 6 w Warszawie

Pliki do pobrania:

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów uzupełniających infrastrukturę posiadanego systemu monitoringu CCTV w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/D/10/2018)

Pliki do pobrania: