Powyżej 30 000 euro

Kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody pływalni oraz utrzymanie w czystości niecki i plaży pływalni krytych i odkrytych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2021 roku (postępowanie nrZP/PN/U/31/2020)

Pliki do pobrania:

„Świadczenie kompleksowej usługi nadzoru ratowniczego nad osobami korzystającymi z pływalni zlokalizowanych w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w roku 2021” (nr postępowania ZP/PN/U/30/2020).

Pliki do pobrania:

Kompleksowe utrzymanie czystości w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2020/2021 roku. (postępowanie nr ZP/PN/U/29/2020)

Pliki do pobrania: