Powyżej 30 000 euro

Wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku sauny wraz z zagospodarowaniem terenu Ośrodka Inflancka dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Ośrodka Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/7/2018)

Pliki do pobrania:

Dostawa, montaż i uruchomienie elementów uzupełniających infrastrukturę posiadanego systemu monitoringu CCTV w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/D/10/2018)

Pliki do pobrania: