Powyżej 30 000 euro

Kompleksowa obsługa stacji uzdatniania wody oraz utrzymania w czystości niecki i plaży na pływalniach krytych i odkrytych Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku (postępowanie nr ZP/PN/U/47/2017) - postępowanie II

Pliki do pobrania:

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Ośrodka Rozbrat przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie (postępowanie nr ZP/PN/RB/43/2017)

Pliki do pobrania:

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2018 roku

Pliki do pobrania: