Powyżej 30 000 euro

„Dostawa energii cieplnej z sieci ciepłowniczej do Ośrodków Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w okresie 2020-2021” (nr postępowania ZP/PN/D/45/2019).

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest z w formie elektronicznej za pomocą Platformy Marketplanet E-Zamawiający, która umożliwi Państwu składanie ofert w formie elektronicznej. W przypadku pytań lub problemów związanych z zasadami korzystania z platformy E-Zamawiający, prosimy o kontakt z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego pod numerem tel. +48 22 576 87 90, e-mail: oneplace@marketplanet.pl, w godzinach 9.00-17:00. Wejście na platformę poprzez link: https://aktywnawarszawa.ezamawiajacy.pl

„Bieżąca obsługa w zakresie zarządzania systemem Kontroli dostępu i identyfikacji kibiców oraz systemem CCTV i obsługa w zakresie zarządzania ESOK w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA” (nr postępowania ZP/PN/U/40/2019).

Pliki do pobrania:

Świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego dla obiektów SCS AW w 2020 roku oraz świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez SCS AW w 2020 roku (postępowanie nr ZP/US/U/34/2019)

Pliki do pobrania: