Poniżej 30 000 euro

Zapytanie ofertowe na „Wynajęcie, montaż i demontaż sprzętu nagłośnieniowego, multimedialnego i ekranów wraz z osprzętem oraz jego bieżąca obsługa podczas imprez biegowych organizowanych przez Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA w 2019 r.”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego w branżach: ogólnobudowlanej, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych przy realizacji zadania pn.: „Modernizacja Ośrodka Szczęśliwice przy ul. Drawskiej 22 - część 2” w

Pliki do pobrania: