Plan postępowań powyżej 30 000 euro

W związku z Uchwałą Nr XXXVIII/960/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 oraz Uchwałą Nr LIX/1540/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.12.2017 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2018, zgodnie z postanowieniami art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przedstawia poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień.

Pliki do pobrania: