Plan postępowań powyżej 30 000 euro

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

W związku z Uchwałą nr LIX/1539/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2018-2045 oraz Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 rok, działając zgodnie z postanowieniami art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa m.st. Warszawy (zwane dalej SCS AW) przedstawia poniżej plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie SCS AW zamierza przeprowadzić w 2019 roku.

Pliki do pobrania: