Plan postępowań powyżej 30 000 euro

W związku z Uchwałą Nr XXXVIII/960/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 oraz Uchwałą Nr XXXVIII/961/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy na rok 2017, zgodnie z postanowieniami art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przedstawia poniżej
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych powyżej 30.000 euro przewidzianych do przeprowadzenia w 2017 roku

Data umieszczenia na stronie internetowej: 13.01.2017 r.