Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Ośrodka Inflancka (...)

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja Ośrodka Inflancka w tym „Modernizacja budynku sauny wraz z terenem przyległym w Ośrodku INFLANCKA” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie

Pliki do pobrania: