Przepisy i Wzory Dokumentów

NAJEM POMIESZCZEŃ W OŚRODKACH SCS AW

Zarządzenie Nr 47/2017 Dyrektora SCS AW z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad najmu pomieszczeń w Ośrodkach Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA na okres do 3 lat oraz szczegółowego trybu oddawania w najem pomieszczeń na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat

Pliki do pobrania:

DZIERŻAWA DO 3 LAT NIERUCHOMOŚCI SCS AW

Zarządzenie Nr 48/2017 Dyrektora SCS AW z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pozostających w dysponowaniu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
 

Pliki do pobrania:

DZIERŻAWA POWYŻEJ 3 LAT NIERUCHOMOŚCI SCS AW

Zarządzenie Nr 49/2017 Dyrektora SCS AW z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości Miasta Stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których użytkownikiem wieczystym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pozostających w dysponowaniu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Pliki do pobrania: