Wyniki naboru 2018.110.15 - główny specjalista ds. inwestycji i remontów, Dział Eksploatacji i Inwestycji

12 czerwca 2018

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono osobę do zatrudnienia: 

Pan Mariusz Gołasiewicz – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie:
Pan Mariusz Gołasiewicz spełnił oczekiwania stawiane kandydatom do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

Pliki do pobrania: