Wyniki naboru 2018.110.14 - inspektor ds. inwestycji i remontów, Dział Eksploatacji i Inwestycji

22 maja 2018

W trakcie naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze wyłoniono osobę do zatrudnienia: 

Pan Wojciech Chrząszcz – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie:
Pan Wojciech Chrząszcz spełnił w największym stopniu oczekiwania stawiane kandydatom 
do podjęcia pracy na ww. stanowisku.

Pliki do pobrania: