Ogłoszenie o pracę nr 9/RSM/2022- Kasjerzy lodowisko, Lodowisko na Rynku Starego Miasta w Warszawie

16 listopada 2022

Ogłoszenie o pracę nr 9/RSM/2022

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

zatrudni  osoby/osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE

Okres wykonywania umowy od dnia:

01.12.2022r.

Okres wykonywania umowy do dnia:

28.02.2023r.

Miejsce wykonywania umowy:

 

Lodowisko na Rynku Starego Miasta w Warszawie

Liczba miejsc pracy:

3

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

- obsługa stanowiska kasowego (system wypożyczania sprzętu sportowego), obsługa terminala;

- dokonywanie raportów dobowych z utargu;

- przygotowanie środków pieniężnych do wysyłki;

- współpraca ze służbą medyczną obiektu, obsługą techniczną lodowiska, obsługą porządkową oraz ochroną.

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

- wykształcenie minimum średnie.

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- minimum roczne doświadczenie  w pracy przy obsłudze stanowiska kasowego.

- 3 miesięczne doświadczenie w obsłudze elektronicznego systemu sprzedaży biletów.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

- proaktywne podejście do wykonywanej pracy;

- skrupulatność i dokładność;

- odpowiedzialność;

- pełna współpraca z pracownikami technicznymi, ochroną oraz służbą medyczną;

- komunikatywność i szybkość w podejmowaniu decyzji.

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do  22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres mailowy: pwisniewski@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Ludmiła Haszcz  –Kierownik Ośrodka Stegny, tel.: 604 296 835.

 

Warszawa, 15.11.2022r.

Pliki do pobrania: