Ogłoszenie o pracę nr 8/OST/2022- Bileterzy, Ośrodek Stegny

16 listopada 2022

Ogłoszenie o pracę nr 8/OST/2022

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

zatrudni  osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE

Okres wykonywania umowy od dnia:

01.12.2022r.

Okres wykonywania umowy do dnia:

19.03.2023r.

Miejsce wykonywania umowy:

 

Ośrodek Stegny

02-711 Warszawa

ul. Inspektowa 1

Liczba miejsc pracy:

2

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

- sprawdzanie aktualności biletów wejścia na ślizgawki publiczne w Ośrodku Stegny;

- pilnowanie porządku w holu budynku głównego;

- udzielanie informacji klientom Ośrodka, koordynowanie ruchem na wejściu i wyjściu w holu budynku głównego;

- współpraca z obsługą porządkową, służbą medyczną, kasjerami oraz obsługą techniczną Ośrodka.

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

- wykształcenie minimum podstawowe.

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 - minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracy przy obsłudze klientów ślizgawek publicznych.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

- proaktywne podejście do wykonywanej pracy;

- skrupulatność i dokładność;

- odpowiedzialność;

- pełna współpraca z pracownikami technicznymi, kasjerami, ochroną oraz służbą medyczną;

- komunikatywność i szybkość w podejmowaniu decyzji.

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do  22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres mailowy: pwisniewski@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Ludmiła Haszcz  –Kierownik Ośrodka Stegny, tel.: 604 296 835.

 

Warszawa, 15.11.2022r.