Ogłoszenie o pracę nr 7/OST/2022- Porządkowi, Ośrodek Stegny

16 listopada 2022

Ogłoszenie o pracę nr 7/OST/2022

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

zatrudni  osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE

Okres wykonywania umowy od dnia:

01.12.2022r.

Okres wykonywania umowy do dnia:

19.03.2023r.

Miejsce wykonywania umowy:

 

Ośrodek Stegny

02-711 Warszawa

ul. Inspektowa 1

Liczba miejsc pracy:

4

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

- obsługa ślizgawek publicznych na Torze łyżwiarskim i lodowisku wewnętrznym (hokejowym) polegająca na utrzymaniu porządku oraz zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom ślizgawek (zgodnie z Regulaminem kompleksu lodowisk);

- prowadzenie spikerki podczas ślizgawek publicznych;

- włączanie i wyłączanie oświetlenia kompleksu lodowisk;

- koordynowanie ruchem na wejściu i wyjściu z terenu obiektów;

- współpraca ze służbą medyczną obiektu (m. in. transport poszkodowanego z punktu zdarzenia do punktu medycznego), obsługą techniczną Ośrodka, kasjerami oraz bileterami..

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

- wykształcenie minimum podstawowe;

- umiejętna jazda na łyżwach.

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- minimum 3-letnie doświadczenie  w pracy przy obsłudze porządkowej ślizgawek publicznych.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

- proaktywne podejście do wykonywanej pracy;

- skrupulatność i dokładność;

- odpowiedzialność;

- pełna współpraca z pracownikami technicznymi, kasjerami, ochroną oraz służbą medyczną;

- komunikatywność i szybkość w podejmowaniu decyzji.

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do  22 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres mailowy: pwisniewski@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Ludmiła Haszcz  –Kierownik Ośrodka Stegny, tel.: 604 296 835.

 

Warszawa, 15.11.2022r.

Pliki do pobrania: