Ogłoszenie o pracę nr 4/ON/2022- sprzątanie pomieszczeń Ośrodek Namysłowska

20 grudnia 2022

Ogłoszenie o pracę nr 4/ON/2022

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa zatrudni osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE

Okres wykonywania umowy od dnia: 2.01.2023r.

Okres wykonywania umowy do dnia: 30.06.2023r.

Miejsce wykonywania umowy:

Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8

03-455 Warszawa

 

Liczba miejsc pracy: 4

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

  • Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie porządku w przebieralniach w budynku „A”:

mycie podłóg i cokołów szatni, przebieralni, toalet w szatniach, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

  • Mycie: luster, ławeczek, tabliczek, dekoracji, witryn, okien
  • Mycie: umywalek, syfonów, baterii, misek ustępowych, górnopłuków, pisuarów, glazury

i terakoty.

- sprzątanie kabin sauny i zaplecza

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

Podstawowe, średnie

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 3 miesięcy do roku – na stanowisku wymaga się od pracownika pewnego doświadczenia pozwalającego na samodzielne wykonywanie obowiązków pod nadzorem przełożonego.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

Dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów

 

 

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do 23.12.2022 r.(liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres: Ośrodek Namysłowska 8, 03-455 Warszawa lub wysyłać na adres mailowy: namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane. Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Włodzimierz Kozielski

 

 

Warszawa, 19.12.2022 r.

 

Pliki do pobrania: