Ogłoszenie o pracę nr 3/ON/2022- sprzedawca biletów na giełdzie sobotnio-niedzielnej Ośrodek Namysłowska

20 grudnia 2022

Ogłoszenie o pracę nr 3/ON/2022

 

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa zatrudni osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE

Okres wykonywania umowy od dnia: 7.01.2023r.

Okres wykonywania umowy do dnia: 25.06.2023r.

Miejsce wykonywania umowy:

Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8

03-455 Warszawa

 

Liczba miejsc pracy: 1

1)  ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

  1. Obsługa kasy fiskalnej na giełdzie sobotnio-niedzielnej
  2. Re-kontrola biletów
  3. Przygotowanie zestawień sprzedaży biletów, rozliczenie pieniężne, wydruk raportów

kasowych- zmianowych, dobowych, dekadowych

  1. Egzekwowanie przestrzegania regulaminu
  2. Praca w każdą sobotę i niedzielę prócz świąt ( 5.30-13.30)
  3. Praca na zewnątrz ( bez względu na warunki atmosferyczne)

 

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

Podstawowe, średnie Znajomość kasy fiskalnej

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 3 miesięcy do roku – na stanowisku wymaga się od pracownika pewnego doświadczenia pozwalającego na samodzielne wykonywanie obowiązków pod nadzorem przełożonego

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

Dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność egzekwowania

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do 23.12.2022 r.(liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres: Ośrodek Namysłowska 8, 03-455 Warszawa lub wysyłać na adres mailowy: namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Włodzimierz Kozielski

 

 

Warszawa, 19.12.2022 r.

Pliki do pobrania: