Ogłoszenie o pracę nr 2/ON/2022- sprzątanie pomieszczeń Ośrodek Namysłowska

20 grudnia 2022

Ogłoszenie o pracę nr 2/ON/2022

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

zatrudni  osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE 

 

Okres wykonywania umowy od dnia:

     3.01.2023r.

 

Okres wykonywania umowy do dnia:

     30.06.2023r.

 

Miejsce wykonywania umowy:

Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8              03-455 Warszawa

Liczba miejsc pracy:

1

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

  • Sprzątanie pomieszczeń w budynku „C”: mycie podłóg i korytarzy, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
  • Utrzymanie porządku w toalecie podczas giełdy sobotnio- niedzielnej: mycie podłogi i cokołów, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, mycie umywalki, syfonu, baterii, mycie misek ustępowych, górnopłuków (praca w każdą sobotę i niedzielę oraz w wtorki i czwartki oprócz świąt     )

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

Podstawowe, średnie

 

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 3 miesięcy do roku – na stanowisku wymaga się od pracownika pewnego doświadczenia pozwalającego na samodzielne wykonywanie obowiązków pod nadzorem przełożonego.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

Dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI 

Aplikacje należy składać w terminie do 23.12.2022 r.(liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres: Ośrodek Namysłowska 8, 03-455 Warszawa lub wysyłać na adres mailowy: namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Włodzimierz Kozielski

 

Warszawa, 19.12.2022r.

Pliki do pobrania: