Ogłoszenie o pracę nr 2/OM/2022 - Kasjerzy lodowisko, Ośrodek Moczydło

9 listopada 2022

Ogłoszenie o pracę nr 2/OM/2022 -  Kasjerzy lodowisko Ośrodek Moczydło

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

zatrudni  osoby/osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej

 

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE / UMOWA O DZIEŁO

Okres wykonywania umowy od dnia:

01.12.2022r.

Okres wykonywania umowy do dnia:

28.02.2023r.

Miejsce wykonywania umowy:

Ośrodek Moczydło  
Ul. Górczewska 69/74
01-401 Warszawa

Liczba miejsc pracy:

2

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

- obsługa stanowiska kasowego, obsługa terminala, sprzedaż biletów wstępu na lodowisko

- obsługa systemu Esok ( Elektroniczny system obsługi klienta)

- dokonywanie raportów dobowych z utargu;

- przygotowanie środków pieniężnych do wysyłki;

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

- wykształcenie minimum zawodowe

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 - minimum pół roczne doświadczenie  w pracy przy obsłudze stanowiska kasowego.

-  3 miesięczne doświadczenie w obsłudze elektronicznego systemu sprzedaży biletów

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

- proaktywne podejście do wykonywanej pracy;

- skrupulatność i dokładność;

- odpowiedzialność;

- pełna współpraca z pracownikami technicznymi, ochroną oraz służbą medyczną;

- komunikatywność i szybkość w podejmowaniu decyzji.

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do  18 listopada 2022 r. (liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres mailowy: pwisniewski@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Paweł Wiśniewski  – p.o. Kierownika Ośrodka Moczydło, tel.: 728 403 175

Warszawa, 09.11.2022r.

Pliki do pobrania: