Ogłoszenie nr 4/ON/2021 - Sprzątanie szatni w bud. A., Ośrodek Namysłowska

13 grudnia 2021

Ogłoszenie o pracę nr 4/ON/2021

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

zatrudni  osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej

DANE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Forma zatrudnienia:

UMOWA ZLECENIE

Okres wykonywania umowy od dnia:

2.01.2022

 

Okres wykonywania umowy do dnia:

31.12.2022

 

Miejsce wykonywania umowy:
Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8
03-455 Warszawa

Liczba miejsc pracy:
4

ZAKRES CZYNNOŚCI OBJĘTY UMOWĄ CYWILNOPRAWNĄ

- Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie porządku w przebieralniach w budynku „A”: mycie podłóg i cokołów szatni, przebieralni, toalet w szatniach, opróżnianie i mycie koszy na śmieci, mycie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych

- Mycie: luster, ławeczek, tabliczek, dekoracji, witryn, okien

- Mycie: umywalek, syfonów, baterii, misek ustępowych, górnopółków, pisuarów, glazury i terakoty.

- sprzątanie kabin sauny i zaplecza

 

WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA

Podstawowe, średnie

WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Od 3 miesięcy do roku – na stanowisku wymaga się od pracownika pewnego doświadczenia pozwalającego na samodzielne wykonywanie obowiązków pod nadzorem przełożonego.

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

Dyspozycyjność, łatwość nawiązywania kontaktów

 

TERMIN I ZASADY SKŁADANIA APLIKACJI

Aplikacje należy składać w terminie do 20.12.2021 r.(liczy się data wpływu do Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA) na druku „KWESTIONARIUSZ KANDYDATA”, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z klauzulą informacyjną, na adres: Ośrodek Namysłowska 8, 03-455 Warszawa lub wysyłać na adres mailowy: namyslowska@aktywnawarszawa.waw.pl

Aplikacje bez wykorzystania druku ‘KWESTIONARIUSZ KANDYDATA” nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu ze strony SCS AKTYWNA WARSZAWA: Włodzimierz Kozielski

Warszawa, 13.12.2021 r.

 

Pliki do pobrania: