Zadania

Stołeczne Centrum Sportu  AKTYWNA WARSZAWA realizuje zadania m.st. Warszawy w zakresie kultury fizycznej

 • administrujemy i zarządzamy 13stoma obiektami sportowymi na terenie m.st Warszawy. W obszarze swojej działalności mamy również 3 ośrodki sezonowe: Letnia Strefa Rekreacyjna, Lodowisko na Rynku Starego Miasta oraz Lodowisko przed Pałacem Kultury i Nauki mapa ośrodków
 • organizujemy warszawskie Imprezy sportowe i rekreacyjne imprezy sportowe 
 • prowadzimy działalność informacyjną i popularyzatorską dotyczącą kultury fizycznej, sportu i rekreacji w Warszawie   
 • stwarzamy mieszkańcom Warszawy możliwości aktywnego wypoczynku

Zadania te realizuje poprzez:

 • Oferowanie innowacyjnych usług rekreacyjno-sportowych na naszych ośrodkach sportowych mapa ośrodków
 • Tworzenie nowych trendów na rynku, kierując się potrzebami klientów,
 • Podnoszenie kompetencji i standardów zachowań personelu,
 • Rozwijanie posiadanej infrastruktury,
 • Upowszechnianie świadomości w zakresie aktywności fizycznej łącząc ją z tradycją, kulturą, stylem życia i wiedzą.

Jesteśmy organizatorem:

IMPREZ SPORTOWYCH

ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Akcje lato w mieście -  zima w mieście 
 • Zawodów sportowych Mikołaj na lodzie, Mikołajki, Olimpiada Przedszkoli itd.

ZAJĘĆ DLA SENIORÓW

 • Senior Starszy Sprawniejszy
 • Nordic Walking, Aqua aerobik itd. 

W naszych ośrodkach organizujemy imprezy na zamówienie:

 • gry i zabawy,
 • festyny,
 • turnieje.

Wynajmujemy obiekty na:

 • Imprezy sportowe i komercyjne,
 • koncerty,
 • pikniki sportowe/szkolenia,
 • targi/wystawy,
 • zloty,
 • pokazy samochodowe,
 • inne