Wizja

Wizja

Wizja Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Wizją Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest stać się nowoczesnym i popularnym kompleksem obiektów sportowych w Warszawie oraz dostawcą wszechstronnych usług sportowo-rekreacyjnych. Pragniemy być kreatorem nowatorskich form aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu, budzącym pozytywne emocje. inwestycje