Wizja

Wizja Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Wizją Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA jest stać się nowoczesnym i popularnym kompleksem obiektów sportowych w Warszawie oraz dostawcą wszechstronnych usług sportowo-rekreacyjnych. Pragniemy być kreatorem nowatorskich form aktywności fizycznej i spędzania wolnego czasu, budzącym pozytywne emocje. 

Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, 00 - 429 Warszawa
NIP 526-25-19-160 | Regon 017189671

CENTRALA RECEPCJA O/ROZBRAT 26:
tel: 22 162 72 00
rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl

DZIAŁ MARKETINGU:
tel: 22 162 72 17
marketing@aktywnawarszawa.waw.pl

SEKRETARIAT:
tel: 22 162 72 09
biuro@aktywnawarszawa.waw.pl