Misja

Misja Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

Dysponując miejską bazą sportową łączymy sport z kulturą i edukacją promując wśród mieszkańców Warszawy styl życia oparty na radości z uprawiania sportu.

Misja jest realizowana poprzez:

  • Oferowanie innowacyjnych usług rekreacyjno-sportowych.
  • Tworzenie nowych trendów na rynku, kierując się potrzebami klientów.
  • Podnoszenie kompetencji i standardów zachowań personelu.
  • Rozwijanie posiadanej infrastruktury.
  • Upowszechnianie świadomości w zakresie aktywności fizycznej łącząc ją z tradycją, kulturą, stylem życia i wiedzą.