Opłaty startowe

Opłaty startowe - 31. Warszawski Triathlon Zimowy

Opłat można dokonywać:

a)  przelewem na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005

Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 16.01.2020 r. do 27.01.2020r. Dokonanie opłaty po 27 stycznia 2020 r. powoduje brak jej zwrotu. Obligatoryjna wysokość opłat dokonywanych przelewem:

- 100 PLN w przypadku drużyn, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: nazwę drużyny i miasto,
- 45 PLN w przypadku uczestników indywidualnych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania,
- 20 PLN w przypadku uczestników indywidualnych niepełnoletnich., w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.

b)  gotówką w biurze zawodów, w dniu Imprezy, w wysokości:

- 100 PLN w przypadku drużyn,
- 60 zł w przypadku uczestników indywidualnych,
- 20 PLN w przypadku uczestników indywidualnych niepełnoletnich.

Warunkiem wzięcia udziału w 31. Warszawskim Triathlonie Zimowym jest złożenie deklaracji uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty startowej.