Opłaty startowe

Opłaty startowe - 29. Warszawski Triathlon ZImowy

Warunkiem wzięcia udziału w Warszawskim Triathlonie Zimowym jest złożenie deklaracji uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty startowej gotówką w dniu imprezy w wysokości:
a) 100 PLN w przypadku drużyn
b) 50 PLN w przypadku uczestników indywidualnych
c) 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2000 i młodszych.