Opłaty startowe

Opłaty startowe - 30. Warszawski Triathlon Zimowy

Warunkiem wzięcia udziału w 30. Warszawskim Triathlonie Zimowym jest
złożenie deklaracji uczestnictwa oraz uiszczenie opłaty startowej. 
 

Opłat można dokonywać:

a)  przelewem na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005

Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od
02.01.2019 r. do 21.01.2019 r. Dokonanie opłaty po 21 stycznia 2019 r. powoduje brak jej zwrotu.
Obligatoryjna wysokość opłat dokonywanych przelewem:

- 100 PLN w przypadku drużyn, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: nazwę drużyny i miasto,
- 45 PLN w przypadku uczestników indywidualnych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania,
- 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2001 i młodszych, w treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.

b)  gotówką w biurze zawodów, w dniu Imprezy, w wysokości:

- 100 PLN w przypadku drużyn,
- 60 zł w przypadku uczestników indywidualnych,
- 20 PLN w przypadku dzieci i młodzieży z roczników 2001 i młodszych.