Kontakt

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
tel.: 22 16 27 204, 723 244 435,  662 104 148, 510 206 417
e-mail: imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl