Zasady

REGULAMIN
LEŚNA TRIADA BIEGOWA – SZLAK W STRONĘ LATA (4.06.2022)
 
Kim są Organizatorzy?
1. Organizatorami Leśnej Triady Biegowej są: Lasy Miejskie – Warszawa (ul. Korkowa 170A, 
04-549 Warszawa) oraz Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jednostka budżetowa m.st. Warszawy (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).
 
Czym jest Leśna Triada Biegowa?
1. Leśna Triada Biegowa (zwana dalej Biegami) lub to cykl trzech imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenach leśnych m.st. Warszawy.
2. Biegi składają z trzech Imprez organizowanych w następujących terminach i miejscach 
(dalej każdy z osobna jako Bieg):
a) „Szlak wiosny” - termin: 2.04.2022r., miejsce: wyznaczone przez Organizatorów 
na terenie Lasu Kabackiego;
b) „Szlak w stronę lata” - termin: 4.06.2022r., miejsce: wyznaczone przez Organizatorów na terenie Lasu Sobieskiego;
c) „Szlak kolorów jesieni” - termin: 17.09.2022r., miejsce: wyznaczone przez Organizatorów na terenie Lasu Bielańskiego
Dokładne godziny startów i lokalizacje zostaną podane przez Organizatorów przed każdym 
z Biegów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu/mi Biegu 
na wypadek wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności na, które nie mają wpływu, 
w tym w szczególności wprowadzenia przez Radę Ministrów wytycznych sanitarnych uniemożliwiających organizację Biegów.
 
„Szlak w stronę lata”– kiedy, gdzie, na jakim dystansie, dla kogo?
 
1. Bieg odbędzie się 4 czerwca 2022 r. na terenie Lasu Sobieskiego 
(ul. Korkowa 170 A - przybliżone miejsce startu).
2. Biegacze będą mieli do wyboru:
a) Bieg na dystansie ok. 5 km (rok urodzenia 2009 i starsi)
b) Spacer Nordic Walking na dystansie ok. 5 km (bez ograniczeń wiekowych)
c) Bieg na dystansie 500 m (2013 i młodsi) i 1000 m (2010-2012) 
Trasy poprowadzone będę nieutwardzonymi, leśnymi ścieżkami.
4. Dokładne godziny startów oraz organizacja stref startowych zostaną podane przez Organizatorów na stronie internetowej Biegów (m.in. www.aktywnawarszawa.pl
oraz na oficjalnym wydarzeniu utworzonym w serwisie Facebook.
5. W Biegu może wziąć udział każdy, a podjęcie się udziału jest samodzielną decyzją Uczestnika, który odpowiada za stan swojego zdrowia i wszelkie innego skutki związane ze startem.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna w dniu imprezy.
 
 
Jak można się zapisać?
 
1. Do zapisu niezbędne jest wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego na stronie www (od rozpoczęcia zapisów do 3 czerwca do godziny 22) lub zapisanie się w Biurze Zawodów 
w dniu odbywania się imprezy oraz złożenia deklaracji i własnoręcznego podpisania deklaracji uczestnictwa, której druk otrzymać można wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
2. Udział w Imprezie jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Limit uczestników (łączny na trzy dystanse) wynosi 500 uczestników. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu uczestników ze względu 
na rozporządzenia lub/i wytyczne wprowadzane przez Radę Ministrów dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianie się pandemii Sars COV-2.
 
Dlaczego warto pobiec? 
1. Po pierwsze: dla dobrej zabawy i odreagowania stresu w trudnej rzeczywistości, po drugie: dla spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a po trzecie: dla wyjątkowego medalu przewidzianego dla każdego z biegaczy, który ukończy Bieg na wybranym uprzednio dystansie.
2. Celem Biegu jest ponadto przeprowadzenie kampanii informującej  na temat pożytków płynących z aktywności fizycznej, w szczególności w dobie pandemii oraz możliwości uprawiania sportów na terenach leśnych m.st. Warszawa. 
Symboliczne nagrody
1. Organizatorzy Biegów przewidzieli symboliczne nagrody dla pierwszych 3 kobiet i pierwszych 3 mężczyzn z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas biegu na dystansie ok. 5 km. 
 
Jak odebrać numer startowy?
1. Numer startowy wraz z czipem niezbędnym do pomiaru czasu będzie do odbioru 
w Biurze Zawodów. 
2. Lokalizacja i termin otwarcia Biura Zawodów
a) 4.06., Siedziba Lasów Miejskich – Warszawa, ul. Korkowa 170A, Warszawa), 
godziny: 8:30 - 12:00.
 
Gdzie szukać aktualnych informacji dotyczących Biegów?
1. Aktualne informacje dotyczące Biegów zamieszczane będą na wydarzeniu  FB każdego 
z Biegów oraz na stronie internetowej Biegów (m.in. na www.aktywnawarszawa.pl)
 
Czy można pomóc w organizacji Imprezy?
1. Oczywiście! Przede wszystkim poprzez odpowiedzialne zachowanie, stosowanie się do zaleceń sanitarnych oraz dbanie o tereny, na których organizowane są Biegi. Śmieci wyrzucaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych, nie niszcz przyrody, nie zmieniaj trasy i stosuj się do wytycznych Organizatorów.
2. Możesz również zgłosić się do nas i dołączyć do zespołu wolontariuszy. Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz na adres imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl i podaj swoje imię, nazwisko oraz rok urodzenia. Skontaktujemy się z Tobą.
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
1. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl
2. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego na jeden z podanych numerów telefonu: 48221627204, 221627245, 221627241.
 
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na czas trwania Biegów.
2. Organizatorzy nie zapewniają żadnemu uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w Imprezie, oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestnika pozostawione w depozytach, jeśli zostaną one zorganizowane.
4. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami.
5. We wszystkich sprawach nieujętych decydują Organizatorzy, którym przysługuje wiążąca 
i ostateczna interpretacja Regulaminu.