Zasady

REGULAMIN
LEŚNA TRIADA BIEGOWA – SZLAK KOLORÓW JESIENI (10.09.2022)
 
Kim są Organizatorzy?
1. Organizatorami Leśnej Triady Biegowej są: Lasy Miejskie – Warszawa (ul. Korkowa 170A, 04-549 Warszawa) oraz Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, jednostka budżetowa m.st. Warszawy (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).
 
Czym jest Leśna Triada Biegowa?
1. Leśna Triada Biegowa (zwana dalej Biegami) lub to cykl trzech imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenach leśnych m.st. Warszawy.
2. Biegi składają z trzech Imprez organizowanych w następujących terminach i miejscach 
(dalej każdy z osobna jako Bieg):
a) „Szlak wiosny” - termin: 2.04.2022r., miejsce: wyznaczone przez Organizatorów 
na terenie Lasu Kabackiego;
b) „Szlak w stronę lata” - termin: 4.06.2022r., miejsce: wyznaczone przez Organizatorów na terenie Lasu Sobieskiego;
c) „Szlak kolorów jesieni” - termin: 10.09.2022r., miejsce: wyznaczone przez Organizatorów na terenie Lasu Bielańskiego;
Dokładne godziny startów i lokalizacje zostaną podane przez Organizatorów przed każdym z Biegów.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu/mi Biegu na wypadek wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności na, które nie mają wpływu, w tym w szczególności wprowadzenia przez Radę Ministrów wytycznych sanitarnych uniemożliwiających organizację Biegów.
 
„Szlak kolorów jesieni”– kiedy, gdzie, na jakim dystansie, dla kogo?
 
1. Bieg odbędzie się 10 września 2022 r. na terenie Lasu Bielańskiego
(Ośrodek Hutnik AKTYWNA WARSZAWA, ul. Marymoncka 42 - przybliżone miejsce startu).
2. Biegacze będą mieli do wyboru:
a) Bieg na dystansie ok. 5 km (rok urodzenia 2009 i starsi)
b) Spacer Nordic Walking na dystansie ok. 5 km (bez ograniczeń wiekowych)
c) Bieg na dystansie 500 m (2013 i młodsi) i 1000 m (2010-2012) 
Trasy poprowadzone będę nieutwardzonymi, leśnymi ścieżkami.
4. Dokładne godziny startów oraz organizacja stref startowych zostaną podane przez Organizatorów na stronie internetowej Biegów (m.in. www.aktywnawarszawa.pl) oraz na oficjalnym wydarzeniu utworzonym w serwisie Facebook.
5. W Biegu może wziąć udział każdy, a podjęcie się udziału jest samodzielną decyzją Uczestnika, który odpowiada za stan swojego zdrowia i wszelkie innego skutki związane ze startem.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia w formie papierowej „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” ze zgodą na udział w imprezie podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna w dniu imprezy.
 
 
Jak można się zapisać?
 
1. Do zapisu niezbędne jest wypełnienie prostego formularza zgłoszeniowego na stronie www (od rozpoczęcia zapisów do 9 września do godziny 22) lub zapisanie się w Biurze Zawodów w dniu odbywania się imprezy oraz złożenia deklaracji i własnoręcznego podpisania deklaracji uczestnictwa, której druk otrzymać można wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
2. Udział w Imprezie jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Limit uczestników (łączny na trzy dystanse) wynosi 500 uczestników. 
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany limitu uczestników ze względu na rozporządzenia lub/i wytyczne wprowadzane przez Radę Ministrów dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianie się pandemii Sars COV-2.
 
Dlaczego warto pobiec? 
1. Po pierwsze: dla dobrej zabawy i odreagowania stresu w trudnej rzeczywistości, po drugie: dla spędzenia czasu na świeżym powietrzu, a po trzecie: dla wyjątkowego medalu przewidzianego dla każdego z biegaczy, który ukończy Bieg na wybranym uprzednio dystansie.
2. Celem Biegu jest ponadto przeprowadzenie kampanii informującej  na temat pożytków płynących z aktywności fizycznej, w szczególności w dobie pandemii oraz możliwości uprawiania sportów na terenach leśnych m.st. Warszawa. 

 

Symboliczne nagrody
1. Organizatorzy Biegów przewidzieli symboliczne nagrody dla pierwszych 3 kobiet i pierwszych 3 mężczyzn z najlepszymi wynikami uzyskanymi podczas biegu na dystansie ok. 5 km. 
 
Jak odebrać numer startowy?
1. Numer startowy wraz z czipem niezbędnym do pomiaru czasu będzie do odbioru 
w Biurze Zawodów. 
2. Lokalizacja i termin otwarcia Biura Zawodów:
a) 10.09.2022 r., Ośrodek Hutnik AKTYWNA WARSZAWA, ul. Marymoncka 42, Warszawa), 
godziny: 8:30 - 12:30.
 
Gdzie szukać aktualnych informacji dotyczących Biegów?
1. Aktualne informacje dotyczące Biegów zamieszczane będą na wydarzeniu  FB każdego z Biegów oraz na stronie internetowej Biegów (m.in. na www.aktywnawarszawa.pl).
 
Czy można pomóc w organizacji Imprezy?
1. Oczywiście! Przede wszystkim poprzez odpowiedzialne zachowanie, stosowanie się do zaleceń sanitarnych oraz dbanie o tereny, na których organizowane są Biegi. Śmieci wyrzucaj tylko w miejscach do tego wyznaczonych, nie niszcz przyrody, nie zmieniaj trasy i stosuj się do wytycznych Organizatorów.
2. Możesz również zgłosić się do nas i dołączyć do zespołu wolontariuszy. Jeśli jesteś zainteresowany, to napisz na adres imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl i podaj swoje imię, nazwisko oraz rok urodzenia. Skontaktujemy się z Tobą.
 
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!
1. Zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl
2. Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego na jeden z podanych numerów telefonu: 48221627204, 221627245, 221627241.
 
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną na czas trwania Biegów.
2. Organizatorzy nie zapewniają żadnemu uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w Imprezie, oraz nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy uczestnika pozostawione w depozytach, jeśli zostaną one zorganizowane.
4. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami.
5. We wszystkich sprawach nieujętych decydują Organizatorzy, którym przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.