Dziewczynki

Terminy i godzina rozpoczęcia

  • 7,14, grudnia 2017 r.
  • 11 stycznia 2018 r.
  • 1,8,15,22, lutego 2018 r.
  • 1 marca 2018 r.
  • 8marca 2018 r. /zakończenie/

Początek imprezy zawsze o godz. 14.30. Wejście na lód od godz. 14.00. Zejście z lodu po zawodach. Uczestnicy startują na łyżwach krótkich. Istnieje możliwość wypożyczenia łyżew od godz. 14.00 na torze - odpłatnie. Organizator zastrzega sobie prawo do rozegrania jednej z edycji w terminie rezerwowym lub też skrócenia ilości rozgrywanych edycji z powodu złych warunków atmosferycznych.