O Cyklu

„Łyżwiarskie czwartki” jak co roku gromadzą bardzo dużą liczbę uczestników. Młodzi łyżwiarze, do połowy marca rywalizują ze sobą indywidualnie oraz grupowo w sześciu kategoriach wiekowych ( z podziałem na dziewczynki i chłopców) i przypisanych im dystansach od 50 do 300 metrów.

Pasjonaci łyżwiarstwa w każdy czwartek miesiąca mogą rywalizować na Torze Łyżwiarskim "Stegny" przy ul. Inspektowej 1.

Cykliczne zawody na Stegnach potrwają aż do 7  marca. Mogą brać w nich udział dzieci ze szkół podstawowych. Wszyscy uczestnicy dzieleni są na kategorie wiekowe, w których rywalizują na przypisanych im dystansach od 50 do 300 metrów. Za każdym razem zmagania rozpoczynają się o godz. 14:30.

Ostatni z "Łyżwiarskich czwartków" połączony będzie z dekoracją najlepszych zawodników całego cyklu.
Każdy z uczestników imprezy reprezentuje swoją szkołę podstawową. Dzieci mogą rywalizować zarówno indywidualnie, jak i w drużynach. Aby zostać sklasyfikowanym, należy wziąć udział co najmniej w sześciu "czwartkach".

Po zakończeniu każdego z „Łyżwiarskich czwartków” prowadzona jest punktacja indywidualna oraz drużynowa. Szkoła może wystawić dowolną liczbę drużyn w sztafetach w danej grupie wiekowej. Możliwe są sztafety mieszane (chłopcy-dziewczynki).

Grupy to:
- pierwsza – roczniki 2010, 2011 i młodsi – dystans 150m (3x50m) – klasy 1-2;
- druga – roczniki 2008, 2009 – dystans 300m (3x100m) – klasy 3-4;
- trzecia – roczniki 2004,2005, 2006, 2007– dystans 300m (3x100m) – klasy 5-7.

Osiągnięcia wszystkich zawodników danej szkoły są sumowane i stanowić będą o łącznej punktacji.

Po podsumowaniu wyników całego cyklu imprez w sezonie 2018/2019 przewidziano nagrody w postaci pucharów i sprzętu sportowego dla najlepszych 6 szkół. Zostaną również wręczone puchary, medale i nagrody indywidualne za zajęcie miejsc 1-3 oraz puchary i medale pamiątkowe za zajęcie miejsc 4-6 dla zawodników i zawodniczek z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich startujących organizator zapewnia pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.