Kontakt

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa, ul. Rozbrat 26 tel. 22 162 72 54, 22 162 72 45

e–mail : imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl