Kontakt

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa, ul. Rozbrat 26 tel. 0-22 16 – 27 - 244
Tel. kom 666 085 547, 666 085 546, 662 104 148, 666 085 541
e–mail : imprezy@aktywnawarszawa.waw.pl