FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy startują zapisy?

W sobotę 25 lipca o godzinie 00:01.

2. Kiedy odbędzie się bieg?

Bieg odbędzie się 22 sierpnia. Start pierwszego zawodnika o godzinie 8.

3. Gdzie odbędzie się bieg?

W obrębie budynku PAST-y, przy ul. Zielnej 39 w Warszawie.

4. Jak i gdzie można się zapisać?

Tylko online, zakładając wcześniej konto (niepełnoletnim zakładają rodzice) i dokonując opłaty startowej poprzez https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/

5. Czy można zapisać kilka osób przez jedno konto?

Nie ma takiej możliwości. Jedno konto = 1 zapis.

6. Gdzie znajduje się regulamin biegu?
7. Gdzie i kiedy zostaną opublikowane listy startowe z godzinami startów?

Listy startowe z godzinami startów zostaną opublikowane najpóźniej na 48 godzin przed startem na stronie www.aktywnawarszawa.pl oraz w serwisie Facebook.

8. Ile wynosi opłata startowa?

od dnia 25 lipca do dnia 27 lipca br. włącznie 50 zł;

od dnia 28 lipca br. 60 zł.

9. Jak można dokonać opłaty (zapis indywidualny)?

Opłat można dokonywać wyłącznie za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl. W przypadku osób, które nie mają konta bankowego z obsługą internetową istnieje możliwość wygenerowania druku do opłaty np. na poczcie, jednak wtedy księgowanie takiej wpłaty trwa do kilku dni.

10. Kiedy można dokonać wyboru rozmiaru koszulki?

Uczestnicy deklarują rozmiar pamiątkowej koszulki technicznej wyłącznie w momencie zapisów. Możliwość zadeklarowania rozmiaru koszulki istnieje do 4 sierpnia 2020 r. Organizator nie gwarantuje wymiany koszulki na inny rozmiar niż zadeklarowany przez Uczestnika w momencie zapisów oraz nie gwarantuje dostępności wszystkich rozmiarów koszulek dla zapisujących się i deklarujących wybór po 4 sierpnia 2020 r.

11. Czy istnieje możliwość zapisów grupowych?

Nie, przyjmowane są jedynie indywidualne zapisy.

12. W jakich godzinach odbędzie się start?
Zawody rozpoczną się o godzinie 8.
Zawodnicy startować będą wewnątrz budynku w odstępach 30 – sekundowych.
Zawody zakończą się ok. godziny 15.
13. Kto może się zapisać?
Prawo do uczestnictwa w biegu mają osoby, które najpóźniej w dniu biegu ukończą 13 lat i starsze.
14. Jaki jest limit uczestników?
600 osób.
15. Czy udział w biegu będzie bezpieczny dla mojego zdrowia?
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów RP w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa Sars-COVID 19. Uczestnicy zostaną podzieleni przez Organizatora na starty w czterech turach po 150 osób, ponadto będą startować w 30 sekundowych odstępach, co pomoże w wyeliminowaniu ewentualnych zatorów na trasie biegu. Po każdej turze zostanie przeprowadzona dezynfekcja budynku.
16. Czy zostaną zorganizowane depozyty?
W dniu biegu mogą zostać zorganizowane depozyty i przebieralnie dla Uczestników, czynne w godzinach 7.00 - 15.00 w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie. Potwierdzenie organizacji depozytów i przebieralni zostanie podane w komunikacie organizacyjnym na stronie aktywnawarszawa.pl.
17. Jaki jest limit czasowy ukończenia biegu przez jednego zawodnika?
5 minut.
18. Gdzie nadawany jest numer startowy?
Numer startowy nadawany jest automatycznie przez system zapisów w przeciągu 24 godzin od dokonania zapisu.
19. Gdzie znajduje się Biuro Zawodów i w jakim terminie można odbierać pakiety?

W dniach 19-21 sierpnia br. Biuro Zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w sali konferencyjnej nr 109, w siedzibie Organizatora, przy ul. Rozbrat 26. Biuro czynne będzie w następujących godzinach:

  • 19-20 sierpnia w godzinach 15.00-19.00.
  • 21 sierpnia w godzinach 12.00-19.00.
  • W dniu 22 sierpnia Biuro Zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w budynku PAST-y przy ul. Zielnej 39 w Warszawie w godzinach 7.00-13.00                       

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

20. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.

21. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

Tak, istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.

22. Czemu nie ma mnie na liście startowej?

Jeśli nie widzisz swoich danych na liście uczestników i liście z wynikami, świadczy to najprawdopodobniej o tym, że podczas rejestracji na bieg, nie wyraziłaś/eś zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych w tym opublikowania ich na liście uczestników i liście z wynikami. Brak zgody jest wiążący.

23. Jak mogę pomóc Powstańcom?

Wpłacając dowolną kwotę na konto Światowego Związku Żołnierzy AK na nr 06 1750 0012 0000 0000 2268 4221 z dopiskiem: AKTYWNA POMOC. Dane do przelewu: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej - Zarząd Główny, ul. Zielna 39 , 00-108 Warszawa.

24. Kto odbiera pakiet za niepełnoletnie dziecko?

Pakiet odbiera rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 21.

25. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 508 465 383, 22  16 27 204,  e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

26. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 508 465 383, 22  16 27 204, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

27. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204, e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl

28. Kontakt w sprawach faktur:

Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46, 22  16 27 254,  e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl