Harmonogram

 8:30 – rozpoczęcie pracy biura zawodów

 9:00 – początek animacji dla dzieci

10:30 – biegi dzieci

11:00  bieg główny I tura 

11:30 – bieg główny II tura  + start zawodników Nordic Walking 

12:30 – dekoracja

13:00 – koniec animacji dla dzieci