Biuro Zawodów

Jak odebrać numer startowy?
  1. Numer startowy wraz z czipem niezbędnym do pomiaru czasu będzie do odbioru w Biurze Zawodów. 
  2. Lokalizacja biura zawodów:  Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej Lasów Miejskich, – Warszawa, ul. Rydzowa 10A, Warszawa),  godziny: 8:30 - 12:00.
  3. Termin otwarcia biura zawodów: 4.12.