FAQ Bieg Powstania Warszawskiego

FAQ Bieg Powstania Warszawskiego

FAQ
 

1. Czy można się jeszcze zapisać na bieg?

Nie, zapisy zostały już zakończone.

2. Dlaczego w tym roku zapisy trwały tak krótko?

Miejsc było ponad trzy raz mniej niż w 2019 r. Wciąż obowiązują obostrzenia w realizacji imprez sportowych, nałożone na takie podmioty jak AKTYWNA WARSZAWA przez rząd.

3. Kiedy i o której godzinie jest bieg?

Bieg odbędzie się w sobotę 7 sierpnia. Start pierwszej tury startowej o godzinie 20:00.

4. Na jakim dystansie odbędzie się bieg?

10 km.

5. Gdzie znajduje się regulamin biegu?

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/bieg-powstania-warszawskiego/dla-biegaczy/regulamin

6. Jak będzie wyglądać harmonogram tur startowych?

Biegacze zostali podzieleni na 8 tur startowych po ok. 500 osób, które będą startować po sobie w odstępach co 15 minut. Start pierwszej tury nastąpi o godzinie 20:00.

7. Po co tury i odstępy 15-minutowe?

Realizujemy w ten sposób obostrzenia wynikające z rządowego rozporządzenia, inaczej bieg w ogóle by się nie odbył, a nam zostałoby bieganie wirtualne.

8. Co się stanie, jeśli zdecyduję się biec w nie swojej turze?

Służby porządkowe będą wpuszczały do strefy startu tylko zawodników i zawodniczki z numerami startowymi przypisanymi do danej tury. Niestosowanie się do poleceń służb porządkowych skutkować będzie usunięciem z trasy i dyskwalifikacją.

9. Gdzie znajduje się harmonogram tur startowych?

Tutaj: 

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/imprezy-sportowe/bieg-powstania-warszawskiego/aktualnosci/30-bieg-powstania-warszawskiego-sprawdz-o-ktorej-startujesz

10. Czy jest możliwość zmiany godziny tury startowej?

Nie ma takiej możliwości.

11. Co się stanie, gdy spóźnię się na bieg?

Osoby, które się spóźnią na swoją godzinę startu, będą mogły pobiec dopiero w ostatniej, 8. turze.

12. Czy mogą pobiec z kijkami do nordic walking?

Nie. Wydarzenie odbędzie się w formule tradycyjnego biegu.

13. Gdzie znajduje się strefa startu?

Strefa startu znajduje się na ul. Bonifraterskiej.

14. Gdzie znajduje się meta?

Meta biegu znajdować się będzie na ul. Konwiktorskiej.

15. Jakimi ulicami przebiega trasa?

Trasa biegu przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową, następnie skręt w ul. Browarną, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w Ludną do ul. Czerniakowskiej, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim /w tym tunelem/ do ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ul. Konwiktorskiej.

UWAGA! Progi spowalniające na ul. Miodowej, Czerniakowskiej oraz Wilanowskiej.

16. Gdzie znajdować się będą depozyty?

Depozyty znajdować się będą na terenie trybuny głównej Ośrodka Polonia, ul. Konwiktorska 6.
Będą dostępne w godzinach 18:30 – 23:30.

17. Jaki jest limit czasu na pokonanie dystansu 10 km?

1,5 godziny.

18. Czy na trasie biegu będą tzw. pacemakerzy, zwani też zającami?

Niestety, z uwagi na charakter tegorocznej imprezy i podział na tury startowe, oficjalnych pacemakerów tym razem nie będzie.

19. W jaki sposób nadawany jest numer startowy?

Numer startowy nadawany jest automatycznie w systemie zapisowym.

20. Gdzie znajduje się Biuro Zawodów?

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Ośrodku Rozbrat-Jutrzenka przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie (sala konferencyjna – pokój 109):

  • w dniach 3 – 5. sierpnia 2021 w godz. 15:00-19:00;
  • w piątek 6. sierpnia 2021 w godz. 10:00-20:00
  • oraz w dniu biegu, tj. w sobotę, 7 sierpnia 2021r., w Ośrodku Polonia, przy ul. Konwiktorskiej 6, w godz. 15:00 – 18:30. 

21. W jakim terminie można odbierać pakiety startowe?

W terminie pracy Biura Zawodów.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.

22. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.

23. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

Tak, istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzic lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.

24. Czy istnieje możliwość przepisania pakietu startowego?

Organizator, w przypadkach losowych jak np. kontuzja, dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 3 sierpnia br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.

Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto na www.aktywnawarszawa.pl. Przekazanie tego samego pakietu startowego ponownie, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Opłatę za przekazanie pakietu każdorazowo ponosi przekazujący.

25. Czemu nie ma mnie na liście startowej?

Jeśli nie widzisz swoich danych na liście uczestników i liście z wynikami, świadczy to najprawdopodobniej o tym, że podczas rejestracji na bieg nie wyraziłaś/eś zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych, w tym opublikowania ich na liście uczestników i liście z wynikami.

26. Czy będzie punkt nawadniający?

Tak. Punkt z nawodnieniem będzie znajdował się w okolicy ul. Kruczkowskiego i na mecie zawodów. Prócz tego przewidzieliśmy dwa punkty z kurtynami wodnymi - w okolicy ul. Sanguszki i ul. Browarnej.

27. Czy można pobiec z psem?

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie to możliwe.

28. Czy można pobiec z dzieckiem w wózku?

Tak, ale prosimy o ustawienie się na końcu swojej tury startowej, pośród innych biegaczy z wózkami.

29. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 22 16 27 254 oraz 22 16 27 204,  e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

30. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 22 16 27 254 oraz 22 16 27 204, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

31. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204, e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl

32. Kontakt w sprawach  faktur:

Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46, e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl