FAQ 6. Bieg Zdobycia PAST-y

1. Kiedy startują zapisy?

W sobotę 15 czerwca o godzinie 00:01.

2. Kiedy odbywa się bieg?

Jak zawsze w ostatnią sobotę lipca, czyli 27 lipca 2019 r.

3. Gdzie odbywa się Bieg?

W obrębie budynku PAST-y, przy ul. Zielnej 39 w Warszawie.

4. Gdzie można się zapisać?

Zapisy online - TUTAJ

W dniu zawodów, 27 lipca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia będą przyjmowane:

 • w godzinach 8.00 - 9.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna;
 • w godzinach 16.30 - 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska.
5. Czy można zapisać kilka osób przez jedno konto?

Nie ma takiej możliwości. Jedno konto = 1 zapis.

6. Gdzie znajduje się regulamin biegu?
7. Jaka jest opłata startowa?

od dnia 15 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. włącznie 50 zł;

od dnia 20 czerwca br. do 27 lipca br. 60 zł.

8. Czy jak chcę pobiec w 6. Biegu PAST-y i 29. Biegu Powstania Warszawskiego to muszę płacić 2 razy?

Nie, jeżeli biegacz zdecyduje się na oba biegi podczas 1 zapisu.

9. Jak można dokonać opłaty (zapis indywidualny)?

Opłat można dokonywać za pomocą:

 • za pomocą systemu automatycznych płatności online(konto musi posiadać obsługę internetową lub BLIK, dla osób nie posiadających tych usług jest możliwość zapłaty druczkiem pocztowym, generowanym online). Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia biegów tj. 27 lipca 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych). Płatności należy dokonać w momencie zapisu.

Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10. Jak zgłosić grupę?

Zapisów grupowych (dotyczy podmiotów typu firmy, instytucje, kluby, stowarzyszenia, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze ) do 29. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 6. Biegu Zdobycia PAST-można dokonać poprzez przesłanie maila na adres mailowy ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni formularz na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/firma, dostarczy do Organizatora prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników (w terminie 7 dni od zapisu na adres: ajasiurksa@aktywnawarszawa.waw.pl) oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych. Grupa biegowa musi liczyć minimum 5 osób.

11. Jak można dokonać opłaty (zapisy grupowe).

W przypadku zapisów grupowych (podmiotów publicznych i prywatnych):

 • przelewem bezpośrednim przez stronę na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 15 czerwca br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej aktywnawarszawa.pl oraz www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA).

Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. W jakich godzinach odbywa się start?
 • Zawodnicy, w fazie eliminacyjnej, startują wewnątrz budynku, od godziny 09.00, pojedynczo, co 10 sekund.
 • Start finalistów /10 najlepszych mężczyzn i 10 kobiet wyłonionych na podstawie biegów eliminacyjnych/ nastąpi od godz. 12.00.
 • Zawodnicy w finałach startują wewnątrz budynku, od godziny 12.00, pojedynczo, co 10 sekund.
13. Kto może się zapisać?

Prawo do uczestnictwa w biegu mają: osoby w wieku 5 lat /rocznik 2013/ i starsze.

14. Jaka jest łączna liczba uczestników?

750 osób.

15. Gdzie znajdować się będą depozyty?

W budynku PAST, czynne będą w godzinach od 8:00 do 13:00.

16. Jaki jest limit czasowy?

5 minut.

17. Gdzie nadawany jest numer startowy?

Numer startowy jest nadawany w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów.

18. Dlaczego dostałem 1 numer startowy, a biegnę w obu Biegach?

Numer startowy biegu PAST-y obowiązuje również na biegu głównym, oczywiście jeśli uczestnik odznaczy taką opcję w systemie

19. Gdzie znajduje się Biuro Zawodów?

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej (po prawej stronie od schodów głównych do PKiN).

20. W jakim terminie można odbierać pakiety startowe?

od 10 lipca do 27 lipca 2019 r.

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej (po prawej stronie od schodów głównych do PKiN).

W dniu zawodów, 27 lipca, wydawanie opłaconych pakietów internetowych, tylko dla osób spoza Warszawy, nastąpi w godzinach 8.00 - 11.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39 (tylko dla uczestników 6. Biegu Zdobycia PAST-y);

21. Godziny pracy Biura Zawodów:
 • w poniedziałki i w piątki (12, 15, 19, 22,  lipca ) od 12.00 do 18.00;
 • wtorki i czwartki (11, 16, 18, 23, 25, lipca ) w godzinach 14.00 - 20.00;
 • w środy (10, 17, 24,  lipca ) w godzinach 10.00 do 16.00;
 • w soboty (13, 20,  lipca ) w godzinach 10:00  14:00;
 • w piątek 26 lipca w godzinach 10.00  14.00.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy  Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

22. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.

23. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

Tak, istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzic lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.

24. Czy istnieje możliwość przepisania pakietu startowego?

Tak jest to możliwe dla osób, które założyły konto na www.aktywnawarszawa.pl
Aby to zrobić trzeba zalogować się na swoje konto zapisowe, kliknięciu w opcję przepisz pakiet. Cena 1 przepisania pakietu to 10 zł, każde kolejne przepisanie to koszt 50 zł.
Pakiety można przepisywać do 24 lipca po tym dniu nie ma możliwości przepisania pakietu.

25. Czy możliwa jest wysyłka kurierska?

Tak, jedną przesyłką można wysłać tylko jeden pakiet startowy.

26. W jakim terminie można zamówić przesyłkę kurierską?

Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 6. Bieg Zdobycia PAST-y będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 15 czerwca  do 3 lipca 2019r.

27. Co trzeba zrobić żeby zamówić pakiet startowy kurierem?

Zamówienie Pakietu startowego kurierem jest możliwe po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej.

28. Jaki jest koszt przesyłki kurierskiej?

15 zł

29. Jak śledzić zamówiony kurierem pakiet startowy?

Link do śledzenia przesyłki generuje się automatycznie na koncie zapisowym uczestnika na www.aktywnawarszawa.pl.

30. Czy można zamówić kilka pakietów opłacając jedną przesyłkę?

Nie, każdy pakiet to osobna przesyłka.

31. Czy można zmienić adres przesyłki po dokonaniu rejestracji

Nie, adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

32. Czy można dokupić lub zrezygnować z przesyłki kurierskiej?

Nie, przesyłkę kurierską można wybrać tylko w trakcie rejestracji.

33. Czemu nie ma mnie na liście startowej?

Jeśli nie widzisz swoich danych na liście uczestników i liście z wynikami, świadczy to najprawdopodobniej o tym, że podczas rejestracji na bieg, nie wyraziłaś/eś zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych w tym opublikowania ich na liście uczestników i liście z wynikami. Brak zgody jest wiążący, ale można samodzielnie na koncie zapisowym zaznaczyć odpowiednie zgody w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca włącznie.

34. Czemu na liście startowej nie ma osoby na którą został przepisany pakiet startowy?

Prawdopodobnie nie zaznaczyła ona wymaganych zgód na publikację danych osobowych.

35. Gdzie wybiera się rozmiar koszulki?

Rozmiar będzie można wybrać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego, w przypadku wybrania opcji z przesyłką rozmiar wybieracie w panelu zapisów.

36. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832,  e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

37. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 08 55 47, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

38. Kontakt w sprawach faktur:

Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46, 22 162 72 54 lub 666 085 547
e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl

39. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204, e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl