FAQ 29. Bieg Powstania Warszawskiego

1. Kiedy startują zapisy?

W sobotę 15 czerwca o godzinie 00:01.

2. Kiedy odbywa się bieg?

Jak zawsze w ostatnią sobotę lipca, czyli 27 lipca 2019 r.

3. Jaki dystans?

5 km lub 10 km.

4. Gdzie można się zapisać?

Zapisy online - TUTAJ

W dniu zawodów, 27 lipca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia będą przyjmowane:

 • w godzinach 8.00 - 9.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna;
 • w godzinach 16.30 - 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska.

 

 

5. Czy można zapisać kilka osób przez jedno konto?

Nie ma takiej możliwości. Jedno konto = 1 zapis.

 

 

6. Gdzie znajduje się regulamin biegu?

Regulamin znajduje się - TUTAJ

8. Jaka jest opłata startowa?
 • od dnia 15 czerwca br. do dnia 19 czerwca br. włącznie 50 zł;
 • od dnia 20 czerwca br. do 27 lipca br. 60 zł.
9. Jak można dokonać opłaty (zapis indywidualny)?

Opłat można dokonywać za pomocą:

 • za pomocą systemu automatycznych płatności online(konto musi posiadać obsługę internetową lub BLIK, dla osób nie posiadających tych usług jest możliwość zapłaty druczkiem pocztowym, generowanym online). Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 10 lipca 2019 r. do dnia biegów tj. 27 lipca 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych). Płatności należy dokonać w momencie zapisu.

Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

10. Jak zgłosić grupę?

Zapisów grupowych (dotyczy podmiotów typu firmy, instytucje, kluby, stowarzyszenia, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze) do 29. Biegu Powstania Warszawskiego oraz 6. Biegu Zdobycia PAST-można dokonać poprzez przesłanie maila na adres mailowy ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni formularz na stronie https://zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl/firma, dostarczy do Organizatora prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników (w terminie 7 dni od zapisu na adres: ajasiurksa@aktywnawarszawa.waw.pl) oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych. Grupa biegowa musi liczyć minimum 5 osób.

11. Jak można dokonać opłaty (zapisy grupowe).

W przypadku zapisów grupowych (podmiotów publicznych i prywatnych):

 • przelewem bezpośrednim przez stronę na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 15 czerwca br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej aktywnawarszawa.pl oraz www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA).

Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

12. W jakich godzinach odbywa się start?
 • DYSTANS 5 km:

od 20:28:00 do 20:30:00 - zawodnicy na wózkach

od 20:30:00  do 20:32:30 - biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/

od 20:33:00 do 20:35:30 - biegacze strefy II /zawodnicy z czasem życiowym 20:00 - 24:59/

od 20:36:00 do 20:38:30 - biegacze strefy III /zawodnicy z czasem życiowym 25:00 - 29:59/

od 20:39:00 do 20:44:30 - biegacze strefy IV /zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

 • DYSTANS 10 km:

od 21:10:00 do 21:14:30 - biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/

od 21:15:00 do 21:19:30 - biegacze strefy II /zawodnicy z czasem życiowym 40:00 - 44:59/

od 21:20:00 do 21:24:30 - biegacze strefy III /zawodnicy z czasem życiowym 45:00 - 49:59/

od 21:25:00 do 21:29:30 - biegacze strefy IV /zawodnicy z czasem życiowym 50:00 - 54:59/

od 21:30:00 do 21:34:30 - biegacze strefy V /zawodnicy z czasem życiowym 55:00 - 59:59/

od 21:35:00 do 21:39:30 - biegacze strefy VI /zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

13. Kto może się zapisać?

Prawo do uczestnictwa w biegu mają:

 • na dystansie 5 km osoby w wieku 13 lat / rocznik 2006/  i starsze;
 • na dystansie 10 km osoby w wieku 15 lat / rocznik 2004/  i starsze;
14. Czy mogą wystartować zawodnicy Nordic Walking?

W Biegu Powstania Warszawskiego nie ma dystansu dla zawodników nordic walking. Zapraszamy na Bieg Niepodległości i na Bieg Konstytucji 3 Maja.

15. Jaka jest łączna liczba uczestników?

Łączna liczba Uczestników 29. Biegu Powstania Warszawskiego na obu dystansach i 6. Biegu Zdobycia PAST-y wynosi maksymalnie do 13000 osób, z czego liczba uczestników 6. Biegu Zdobycia PAST- y nie przekracza 750 osób.

16. Gdzie znajduje się start biegu na 5 km i na 10 km?

Start biegu na 5 km i na 10 km znajdować się będzie z Ul. Bonifraterskiej.

17. Gdzie znajduje się meta na 5 km i na 10 km?

Meta biegu na 5 km i na 10 km znajdować się będzie na Ul. Konwiktorskiej.

18. Jaka jest trasa Biegu na 5km?

Trasa na dystansie 5 km przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową, następnie skręt w Wybrzeże Kościuszkowskie. Na Wybrzeżu Gdańskim na wysokości kamienia - Pomnika Pracy Nauczycieli nawrót, następnie dobieg ul. Sanguszki do mety na ul. Konwiktorskiej.

UWAGA! Progi spowalniające na ul. Miodowej, nawrót na Wybrzeżu Gdańskim o 180o

19. Jaka jest trasa Biegu na 10 km?

Trasa na dystansie 10 km przebiega ulicami: Bonifraterską do ul. Miodowej, Krakowskim Przedmieściem i Karową, następnie skręt w ul. Dobrą, Lipową do Browarnej, Topiel i Kruczkowskiego. Po skręcie w Ludną do ul. Czerniakowskiej, a następnie ul. Wilanowską do Wioślarskiej, Wybrzeżem Kościuszkowskim /w tym tunelem/ do ul. Krajewskiego, Zakroczymskiej i mety na ul. Konwiktorskiej.

UWAGA! Progi spowalniające na ul. Miodowej, Czerniakowskiej oraz Wilanowskiej.

20. Gdzie znajdować się będą depozyty?

Depozyty znajdować się będą na terenie parkingu Ośrodka Polonia, ul. Konwiktorska 6.
Będą dostępne w godzinach 18.00 - 23.30.

21. Jaki jest limit czasu na pokonanie dystansu 5 km?

1 godzina.

22. Jaki jest limit czasu na pokonanie dystansu 10 km?

2 godziny.

23. Gdzie nadawany jest numer startowy?

Numer startowy jest nadawany w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów.

24. Gdzie znajduje się Biuro Zawodów?

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej (po prawej stronie od schodów głównych do PKiN).

25. W jakim terminie można odbierać pakiety startowe?

od 10 lipca do 27 lipca 2019 r.

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej (po prawej stronie od schodów głównych do PKiN).

W dniu zawodów, 27 lipca, wydawanie opłaconych pakietów internetowych, tylko dla osób spoza Warszawy, nastąpi:

 • w godzinach 8.00 - 11.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39 (tylko dla uczestników 6. Biegu Zdobycia PAST-y);
 • w godz. 16.30 - 18.30 w biurze zawodów na ośrodku POLONIA ul. Konwiktorska 6 (dla uczestników 29. Biegu Powstania Warszawskiego).
26. Godziny pracy Biura Zawodów:
 • w poniedziałki i w piątki (12, 15, 19, 22,  lipca ) 12.00 - 18.00;
 • wtorki i czwartki (11, 16, 18, 23, 25, lipca ) w godzinach 14.00 - 20.00;
 • w środy (10, 17, 24,  lipca ) w godzinach 10.00 - 16.00;
 • w soboty (13, 20,  lipca ) w godzinach 10:00 -  14:00;
 • w piątek 26 lipca w godzinach 10.00 -  14.00.

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy  Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

27. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.

28. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

Tak, istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika Uczestnika/rodzic lub opiekuna prawnego „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.

29. Czy istnieje możliwość przepisania pakietu startowego?

Tak jest to możliwe dla osób, które założyły konto na www.aktywnawarszawa.pl.
Aby to zrobić trzeba zalogować się na swoje konto zapisowe i kliknąć w opcję przepisz pakiet.
Cena 1 przepisania pakietu to 10 zł, każde kolejne przepisanie to koszt 50 zł.
Pakiety można przepisywać do 24 lipca 2019 po tym dniu nie ma możliwości przepisania pakietu.

30. Czy możliwa jest wysyłka kurierska?

Tak, jedną przesyłką można wysłać tylko jeden pakiet startowy.

31. W jakim terminie można zamówić przesyłkę kurierską?

Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 29. Bieg Powstania Warszawskiego oraz 6. Bieg Zdobycia PAST-y będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 15 czerwca  do 3 lipca 2019r.

32. Co trzeba zrobić żeby zamówić pakiet startowy kurierem?

Zamówienie Pakietu startowego kurierem jest możliwe po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej.

33. Jaki jest koszt przesyłki kurierskiej?

15 zł.

34. Jak śledzić zamówiony kurierem pakiet startowy?

Link do śledzenia przesyłki generuje się automatycznie na koncie zapisowym uczestnika na www.aktywnawarszawa.pl.

35. Czy można zamówić kilka pakietów opłacając jedną przesyłkę?

Nie, każdy pakiet to osobna przesyłka.

36. Czy można zmienić adres przesyłki po dokonaniu rejestracji?

Nie, adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie

37. Czy w dowolnym momencie można dokupić usługę przesyłki kurierskiej?

Nie, przesyłkę kurierską można wybrać tylko w trakcie rejestracji.  

38. Czemu nie ma mnie na liście startowej?

Jeśli nie widzisz swoich danych na liście uczestników i liście z wynikami, świadczy to najprawdopodobniej o tym, że podczas rejestracji na bieg, nie wyraziłaś/eś zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych w tym opublikowania ich na liście uczestników i liście z wynikami. Brak zgody jest wiążący, ale można samodzielnie na koncie zapisowym zaznaczyć odpowiednie zgody w nieprzekraczalnym terminie do 24 lipca włącznie.

39. Czemu na liście startowej nie ma osoby na którą został przepisany pakiet startowy?

Prawdopodobnie nie zaznaczyła ona wymaganych zgód na publikację danych osobowych.

40. Gdzie będzie parking?

Biegaczy i kibiców zachęcamy do parkowania w CH. Arkadia, al. Jana Pawła II 82.

41. Czy będzie punkt nawadniający?

Tak. Dla zawodników biegnących na 10 km, znajdować się będzie przy ul. Czerniakowskiej.

42. Czy można pobiec z psem?

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie to możliwe.

43. Gdzie wybiera się rozmiar koszulki?

Rozmiar będzie można wybrać w biurze zawodów przy odbiorze pakietu startowego, w przypadku wybrania opcji z przesyłką rozmiar wybieracie w panelu zapisów.

44. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832,  e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

45. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 08 55 47, e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

46. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204, e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl

47. Kontakt w sprawach faktur:

Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46, 22 162 72 54 lub 666 085 547
e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl

48. Gdzie znajdę swoje zdjęcia z biegu?

Specjalnie dla biegaczy 29. Biegu Powstania Warszawskiego, fotografowie serwisu FotoMaraton.pl wykonają zdjęcia w wielu punktach na trasie i mecie biegu. Zapisz się na powiadomienia o Twoich zdjęciach  z  29. Biegu  Powstania Warszawskiego i otrzymaj 10% rabatu na zakup pakietu zdjęć w serwisie Fotomaraton.pl.  Wygenerowany kod rabatowy będzie ważny do  9 sierpnia 2019 roku. Zapisz się już teraz!