FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. W jakim terminie odbywa się 28. Bieg Powstania Warszawskiego i Bieg PAST-y?

28. Bieg Powstania Warszawskiego oraz 5. Bieg Zdobycia PAST-y odbędzie się w dniu 28 lipca 2018 r. (sobota)

2. Do kiedy trwają zapisy?

Zgłoszeń - zapisów można dokonywać od dnia 01 lipca od godz. 0:01 do dnia 26 lipca br. 

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 12000 zgłoszonych Uczestników.

3. Na jakich dystansach startują zawodnicy?

Podczas 28. Biegu Powstania Zawodnicy startują:

 • na dystansie 5000 metrów o godzinie 20.30 z ul. Pory
 • na dystansie 10000 metrów o godzinie 21.10 z ul. Pory

Podczas 5. Biegu Zdobycia PAST-y będzie polegał na wbiegnięciu po schodach na przedostatnie piętro
budynku przy ul. Zielnej 39

 • Do pokonania będzie 9 pięter historycznego budynku.
 • UWAGA: Wysokość pięter i schodów jest różna.
 • Poszczególne piętra dodatkowo przedzielone są półpiętrami.
4.W jakich godzinach jest start?

Start 28. Biegu Powstania nastąpi w godzinach:

DYSTANS 5000 metrów

 • od 20:28:00 do 20:30:00 – zawodnicy na wózkach
 • od 20:30:00  do 20:32:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59/
 • od 20:33:00 do 20:35:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 – 24:59/
 • od 20:36:00 do 20:38:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59/
 • od 20:39:00 do 20:44:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym pow. 30:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

DYSTANS 10000 metrów

 • od 21:10:00  do 21:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
 • od 21:15:00 do 21:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
 • od 21:20:00 do 21:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
 • od 21:25:00 do 21:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
 • od 21:30:00 do 21:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
 • od 21:35:00 do 21:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.
 

5. Bieg Zdobycia PAST-y rozegrany zostanie w obrębie budynku PAST-y, ul. Zielna 39.

 • Zawodnicy, w fazie eliminacyjnej, startują w budynku, od godziny 09.00, pojedynczo, co 10 sekund.
 • W godz. 11.00 – 11.30 spotkanie uczestników Biegów Zdobycia PAST-y oraz Powstania Warszawskiego z gośćmi honorowymi – powstańcami z Grupy Bojowej KRYBAR.
 • Start finalistów /10 najlepszych mężczyzn i 10 kobiet wyłonionych na podstawie biegów eliminacyjnych/ nastąpi od godz. 12.00.
 • Zawodnicy w finałach startują w budynku, od godziny 12.00, pojedynczo, co 10 sekund 
5. Jak można się zapisać?

Zgłoszeń  - zapisów można dokonywać od dnia 01 lipca od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl.
Zapisów osobistych i odbioru pakietów startowych dokonywać można od dnia 10 lipca br. w dniach i godzinach pracy biura.
Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości 12000 zgłoszonych Uczestników biegów. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

6. Kto ma prawo do uczestnictwa w 28. Biegu Powstania Warszawskiego i w biegu PAST-y?

Prawo uczestnictwa w biegu mają :

 • na dystansie 5000 metrów osoby w wieku 12 lat / rocznik 2006/  i starsze;
 • na dystansie 10000 metrów osoby w wieku 15 lat / rocznik 2003/  i starsze;
 • PASTY-y osoby w wieku 5 lat /rocznik 2013/ i starsze.
7. Gdzie znajduje się regulamin?

Regulamin znajduje się  na naszej stronie internetowej:
Aktywna Warszawa --> imprezy sportowe --> 28. Bieg Powstania Warszawskiego --> biuro zawodów --> regulamin
Link do regulaminu --> tutaj

8. Dlaczego nie można wybrać rozmiaru koszulki?
 • W przypadku odbioru osobistego rozmiar koszulki wybieramy w biurze zawodów.
 • W przypadku przesyłki kurierskiej rozmiar koszulki można wybrać  w oknie wysyłki. 
9. Czy można zmienić formę odbioru pakietu startowego?

Przesyłkę kurierską można zaznaczyć w 2 kroku rejestracji.
Po przejściu tego kroku nie ma możliwości zmiany. 
Zachęcamy do przemyślanych decyzji.

10. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać własny dowód osobisty, „Deklarację uczestnictwa” lub „Deklarację uczestnictwa dla niepełnoletnich”, z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem identyfikacyjnym,  oraz okazać dowód wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora w internetowej liście Uczestników.

11. Gdzie i w jakich godzinach można odebrać pakiet startowy?
 1. Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych uruchomione będą w terminie od 10 lipca br. do 28 lipca br.,
  a mieścić się będą na Torze Łyżwiarskim Stegny w sali gimnastycznej, ul. Inspektowa 1  i czynne w następujących godzinach:
  • we wtorki i w czwartki  ( 10, 12, 17, 19, 24, 26  lipca ) od 14.00 do 20.00;
  • w środy  ( 11, 18, 25, lipca ) w godzinach 10.00 – 16.00;
  • w piątek   ( 13, 20  lipca ) w godzinach 12.00 do 18.00;
  • w soboty i niedziele  (14, 15, 21, 22,   lipca ) w godzinach  10:00 – 15:00;
  • w piątek 27 lipca w godzinach 10.00 – 17.00.

W dniu 28 lipca, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą:

 • ​w godzinach 8.00 – 9.00 w biurze zawodów przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39;
 • w godzinach 16.00 – 18.30 w biurze zawodów na  Ośrodku Tor Łyżwiarski Stegny,  ul. Inspektowa 1.
 1. W dniu zawodów 28 lipca, wydawanie opłaconych pakietów internetowych, tylko dla osób spoza Warszawy, nastąpi:
 • w godzinach 8.00 – 11.00 w biurze przed budynkiem PAST-y, ul. Zielna 39
  /tylko dla Uczestników 5. Biegu Zdobycia PAST-y/;
 • w godz. 16.00 – 18.30 w biurze zawodów na Ośrodku Tor Łyżwiarski Stegny, ul. Inspektowa  1.
12. Czy można zapisać kilka osób z jednego konta?

Nie można.

13. Czy w czasie 28. Biegu Powstania Warszawskiego będzie darmowa komunikacja miejska?

Tak.

14. Gdzie znajduje się biuro zawodów?

Na Torze Łyżwiarskim Stegny w sali gimnastycznej, ul. Inspektowa 1.

15. Jaka jest opłata startowa?

Od dnia 1 lipca br. do dnia 22 lipca br. – 50,00 zł za pakiet;

W dniach od 23 lipca br. do 28 lipca br. – 60,00 zł za pakiet.

Opłata startowa jest jedna w ramach której można wybrać jedną z kategorii:

 • Bieg 5 km
 • Bieg 10 km
 • Bieg 5 km + Bieg PASTy
 • Bieg 10 km + Bieg PASTy
 • TYLKO Bieg PASTy
 • Zawodnicy na wózkach

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

Opłata za przesyłkę nie jest wliczona w opłatę startową, jej koszt to 15zł.