FAQ - najczęściej zadawane pytania - bieg dla dzieci – „Mila Niepodległości”

1. Kiedy startują zapisy?

W sobotę 21 września o godzinie 00:01.

2. Kiedy odbywa się bieg?

11 listopada 2019 r.

3. Jaki dystans?

1918 m.

4. Gdzie i jak można się zapisać?

Od dnia 21 września br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl
Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl.
Zapisów osobistych (w przypadku niewyczerpania puli przeznaczonej do zapisów internetowych) i odbioru pakietów startowych zarówno przez uczestników jaki i opiekunów dokonywać można od dnia 21 października br., w dniach i godzinach pracy Biura zawodów.

5. Kto może się zapisać?

Prawo uczestnictwa w biegu dodatkowym „Mila Niepodległości” mają dzieci od rocznika 2005 do 2009.

6. Czy można zapisać kilka osób przez jedno konto?

Nie ma takiej możliwości. Jedno konto = 1 zapis.

7. Gdzie znajduje się regulamin biegu?

TUTAJ

Przypominamy, że każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 

8. Gdzie będzie start?

Start znajdować się będzie z lewej strony (stojąc tyłem do Westfield Arkadia) jedni al. Jana Pawła II

9. Gdzie będzie meta?

Meta znajdować się będzie z prawej strony (stojąc tyłem do Westfield Arkadia) jezdni al. Jana Pawła II.

10. Jaka będzie trasa?

Bieg wystartuje z lewej strony (stojąc tyłem do Westfield Arkadia) jezdni Al. Jana Pawła II - nawrót na wysokości ul. Nowolipie, powrót drugą stroną Al. Jana Pawła II.

Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Mapka sytuacyjna trasy zostanie opublikowana na www.aktywnawarszawa.pl oraz na Facebooku

11. Jaka jest opłata startowa?

od dnia 21 września br. do dnia 25 września br. włącznie – 50 zł
od dnia 26 września br. do dnia wyczerpania miejsc  – 60 zł.

Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów organizacji Imprezy.

12. Jak można dokonać opłaty?

Opłat można dokonywać za pomocą:

 • za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 21 października 2019 r. do dnia Biegów tj. 11 listopada 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych).
13. Gdzie będzie Biuro Zawodów?

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Westfield Arkadia przy Al. Jana Pawła II 82 w Warszawie.

14. W jakim terminie można odbierać pakiety startowe?

od 21 października do 11 listopada 2019 roku.

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (21, 22, 24, 25, 28, 29,31 października br. oraz 4,5,7,8 listopada br.) w godzinach od 15.00 do 20.00;
 • w środy (23, 30 października br. oraz 06 listopada br.) w godzinach od 11.00 do 17.00;
 • w sobotę (26 października br.) w godzinach od 10:00 do 14:00;
 • w sobotę (9 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 17.00;
 • w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

W dniu 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.

15. Godziny pracy Biura Zawodów:
 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (21, 22, 24, 25, 28, 29,31 października br. oraz 4,5,7,8 listopada br.) w godzinach od 15.00 do 20.00;
 • w środy (23, 30 października br. oraz 06 listopada br.) w godzinach od 11.00 do 17.00;
 • w sobotę (26 października br.) w godzinach od 10:00 do 14:00;
 • w sobotę (9 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 17.00;
 • w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

W dniu 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.
Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy  Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

16. Gdzie nadawany jest numer startowy?

Numer startowy jest nadawany w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietu.

17. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.
Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby niepełnoletnie będzie możliwy po przedstawieniu  „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

18. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

TAK. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego „Deklarację uczestnika” lub „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.

19. Czy możliwa jest wysyłka kurierska?

TAK. Jedną przesyłką można wysłać tylko jeden pakiet startowy.

20. W jakim terminie można zamówić przesyłkę kurierską?

Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 21 września do 18 października br.

21. Jaki jest koszt przesyłki kurierskiej?

15 zł.

22. Co trzeba zrobić żeby zamówić pakiet startowy kurierem?

Zamówienie Pakietu startowego kurierem jest możliwe po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do Biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę w kwocie 15 zł, za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej.

23. Jak śledzić zamówiony kurierem pakiet startowy

Link do śledzenia przesyłki generuje się automatycznie na koncie zapisowym uczestnika na www.aktywnawarszawa.pl.

24. Czy można zamówić kilka pakietów opłacając jedną przesyłkę?

NIE, każdy pakiet to osobna przesyłka.

25. Czy można zmienić adres przesyłki po dokonaniu rejestracji?

NIE, adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

26. Czy można dokupić lub zrezygnować z przesyłki kurierskiej?

NIE, przesyłkę kurierską można wybrać tylko w trakcie rejestracji.

27. Gdzie wybiera się rozmiar i kolor koszulki?

Rozmiar i kolor koszulki wybiera się w biurze zawodów lub w przypadku przesyłki kurierskiej w panelu zapisów.
Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez uczestnika rozmiarze podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.

28. O której nastąpi start?

Start w biegu dodatkowym "Mila Niepodległości" na dystansie 1918 metrów nastąpi w godzinach od 10:15:00 do 10:20:00.

Obowiązuje start z podziałem na dwie grupy wiekowe: w pierwszej fazie startu dzieci z roczników 2005-2007, w drugiej fazie startu dzieci z roczników 2008-2009.

29. Jaka jest łączna liczba uczestników?

Limit uczestników biegu dodatkowego "Mila Niepodległości" wynosi 1000 osób, liczy się kolejność opłaconych zgłoszeń.

30. Czy rodzic może pobiec z dzieckiem?

NIE, zachęcamy do wspierania swoich pociech w punktach kibicowania i na mecie.

31. Gdzie znajdować się będą depozyty?

Depozyty będą znajdować się w Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82) na poziomie 0.
Depozyty będą funkcjonować w godzinach 8-14.

32. W jakich godzinach czynne będą depozyty?

Depozyty będą czynne w godzinach 8:00-14:00.

33. Gdzie znajdować się będą szatnie/przebieralnie?

Szatnie/przebieralnie będą znajdować się w Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82) na poziomie + 1.
Będą czynne w godzinach 8:00-14:00.

34. W jakich godzinach będą czynne szatnie/przebieralnie?

Szatnie/przebieralnie będą czynne w godzinach 8:00-14:00.

35. Gdzie będzie parking?

Biegaczy i kibiców zachęcamy do parkowania w Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82).

36. W jakich godzinach będzie czynny parking?

Parking będzie czynny w godzinach 8:00-14:00.

37. Czy parking jest płatny?

Parking będzie bezpłatny. 

38. Czy będzie darmowa komunikacja miejska w dniu Biegu?

TAK. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta st. Warszawy w dniu 11 listopada 2019 r. w pierwszej strefie biletowej.

39. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832, 
e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

40. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 085 547,
e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

41. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204,
e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl

42. Kontakt w sprawach faktur:

Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46,
e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl

43. Gdzie znajdę jeszcze więcej informacji?

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie głównej www.aktywnawarszawa.pl oraz Facebooku

44. Gdzie znajdę swoje zdjęcia z biegu?

Specjalnie dla biegaczy, fotografowie serwisu FotoMaraton.pl wykonają zdjęcia na trasie i mecie biegu.
Zapisz się na powiadomienia o Twoich zdjęciach  z  31. Biegu  Niepodległości  i otrzymaj 10% rabatu na zakup pakietu zdjęć
w serwisie Fotomaraton.pl. Wygenerowany kod rabatowy będzie ważny do  19 listopada 2019 roku. Zapisz się już teraz!