Zmiana organizacji ruchu

Yanosik wesprze kierowców i mieszkańców Warszawy  w trakcie 29. Bieg Niepodległości

W sobotę 11.11 podczas 29. Biegu Niepodległości nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu drogowego na terenie miasta Warszawy. Zachęcamy do pobrania aplikacji Yanosik, która uwzględni wszystkie utrudnienia i poprowadzi kierowców możliwymi objazdami, omijając zamknięte ulice oraz korki. Bezpłatna aplikacja poinformuje również o bieżącej sytuacji na drodze i ostrzeże kierowców przed różnego rodzaju zagrożeniami na trasie. 

Trasa 29. Biegu Niepodlełości  będzie przebiegać ulicami:
Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Alei Niepodległości. Biegacze - nawrót w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej, zawodnicy Nordic Walking – nawrót na wysokości ul. Koszykowej, powrót drugą stroną w/w ulic. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Trasa jest przedstawiona na mapce sytuacyjnej. 

Planowane zmiany w organizacji ruchu w dniu 11.11.2017 r.:
Od godz. 5.00 do 16.00 zostanie wyłączona z ruchu Al. Jana Pawła II w obu kierunkach na odcinku od Ronda Zgrupowania AK „Radosław” do ul. M. Anielewicza oraz ul. Stawki od ul. Smoczej do ul. Dzikiej. O godz. 9.30 zamknięte zostaną obydwie jezdnie Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. M. Anielewicza do al. „Solidarności”. Pozostała część trasy zostanie zamknięta w godz. 10.30 – 14.00. Ruch ulicami poprzecznymi: Al. Solidarności, Grzybowską, Świętokrzyską i Prostą, Al. Jerozolimskimi, Koszykową i  Stefana Batorego zostanie wstrzymany na czas biegu i zostanie przywrócony po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. W rejonie mety, startu i  po dekoracjach ruch zostanie przywrócony po demontażu barierek. 

Zamknięcia ulic:
1) od godz. 5.00:  Al. Jana Pawła II na odcinku od ronda Radosława do ul. Anielewicza oraz ul. Stawki na odcinku od ul. Dzikiej /ul. Dzika jest drożna z tym, że zamknięty jest z niej wyjazd na Al. Jana Pawła II/ do Smoczej.
Zamkniecie nastąpi do godz. 17.00.
2) od godz. 6.00: zatrzymanie ruchu tramwajowego w Al. Jana Pawła II, wyłączenie trakcji. Przewidywane uruchomienie ok. godz. 16.00
3) od godz. 9.30: wyłączenie ruchu w Al. Jana Pawła na odcinku od Anielewicza do Al. Solidarności.
4) od godz. 10.00: sukcesywne zamykanie ulic na całej trasie. Otwarcie nastąpi również sukcesywnie od godz. 14.00.


 

Życzymy powodzenia biegaczom i kibicom!
Do zobaczenia na trasie!