FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Od kiedy startują zapisy?

6 października 2018, od godz. 00:01

2. Gdzie można się zapisać?
3. Gdzie znajduje się regulamin Biegu?

Regulamin Biegu znajduje się TUTAJ 

4. Jaka Jest opłata startowa?

od dnia 6 października 2018 do dnia 3 listopada 2018 włącznie – 50 zł,

od dnia 4 listopada 2018 do 11 listopada 2018 – 60 zł.

5. Jak można dokonać opłaty?

Opłat można dokonywać za pomocą:

 • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Zabrania się modyfikacji danych wczytanych automatycznie przez system.
 • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 6 października br. do 3 listopada br. włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia Uczestnika, miasto zamieszkania.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 15 października 2018 r. do dnia 11 listopada 2018 br. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu.
6. Kiedy odbywa się Bieg?

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, tj. 11 listopada 2018r.

7. W jakich godzinach odbywa się start?
 • od 10:15:00 do 10:20:00 – start w biegu dodatkowym „Mila na stulecie” na dystansie 1918 metrów
 • od 11:07:00 do 11:08:00 – zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike
 • od 11:11:00  do 11:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 39:59/
 • od 11:15:00 do 11:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 40:00 – 44:59/
 • od 11:20:00 do 11:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 45:00 – 49:59/
 • od 11:25:00 do 11:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym 50:00 – 54:59/
 • od 11:30:00 do 11:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem życiowym 55:00 – 59:59/
 • od 11:35:00 do 11:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 60:00/
 • od 11:40:00 – zawodnicy Nordic Walking.
8. Kto może się zapisać?
 • Osoby w wieku 15 lat /rocznik 2003/ i starsze.
 • W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
9. Jaki jest dystans biegu głównego?

10 km

10. Czy mogą wystartować zawodnicy Nordic Walking i na wózkach?

Tak, zapraszamy zawodników Nordic Walking i uczestników na zwykłych wózkach aktywnych i wózkach pośrednich.

11. Jaki jest dystans dla Nordic Walking?

ok. 6,5 km

12. Jaki dystans dla zawodników na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike?

10 km

13. Jaka jest łączna liczba uczestników?

Limit uczestników wynosi 20 000 osób, w tym maksymalnie 1000 osób w biegu dodatkowym „Mila na stulecie”.

14. Gdzie znajduje się start?

W okolicy skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Stawki, z lewej strony jezdni.

15. Gdzie znajduje się meta?

W okolicy skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul. Stawki, z prawej strony jezdni.

16. Jak będzie przebiegać trasa Biegu?

Trasa biegów będzie przebiegać ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Alei Niepodległości. Biegacze, zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz zawodnicy na wózkach pośrednich - nawrót w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej, zawodnicy Nordic Walking – nawrót na wysokości ul. Koszykowej, zawodnicy startujący w biegu dodatkowym „Mila na stulecie” – nawrót na wysokości ul. Nowolipie, powrót drugą stroną w/w ulic. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu.

17. Gdzie znajdują się depozyty?

Na parkingu w Centrum Handlowym Arkadia.

18. Jaki jest limit czasu na pokonanie dystansu?

Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu dla każdego zawodnika wynosi 2 godziny

19. Gdzie znajduje się Biuro Zawodów?

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej. Czynny będzie od 15 października do 9 listopada 2018 roku.
W dniu 10 i 11 listopada br. biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych czynny będzie w Zespole Szkół Poligraficznych im. Józefa Piłsudskiego ul. Stawki 14 / wejście od Al. Jana Pawła II.

20. W jakim terminie można odbierać pakiety startowe?
 •  Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy jest możliwy od dnia 15 października 2018 do dnia 09 listopada 2018 w godzinach pracy biura zawodów.
 • Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy jest możliwy od dnia 15 października 2018 do dnia 11 listopada 2018 w godzinach pracy biura zawodów.
21. Godziny pracy Biura Zawodów:

w poniedziałki i piątki (15, 19, 22, 26, 29 października br. oraz 02 i 05 listopada br.) w godzinach od 12.00 do 18.00;
we wtorki i czwartki ( 16, 18, 23, 25, 30 października br. oraz 06 i 08 listopada br.) w godzinach od 14.00 do 20.00;
w środy (17, 24, 31 października br. oraz 07 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 16.00;
w piątek (09 listopada br. ) w godzinach od 10.00 do 17.00;
w soboty (20, 27 października br. oraz 03 listopada br.) w godzinach od10:00 do 14:00.

w dniu 10 listopada br. w godzinach od 12.00 do 19.00.
w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

W dniach 10 i 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.

22. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu oraz okazaniu dowodu wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora na internetowej liście Uczestników.

23. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

Tak, istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa dla niepełnoletnich”  wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa dla niepełnoletnich” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem. Dodatkowo osoba upoważniona zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty za opłatę startową, potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora na internetowej liście uczestników.

24. Czy możliwa jest wysyłka kurierska?

TAK, jedną przesyłką można wysłać tylko jeden pakiet startowy.

25. W jakim terminie można zamówić przesyłkę kurierską?

Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 30. Bieg Niepodległości będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 6 października 2018 do 2 listopada 2018.

26. Co trzeba zrobić żeby zamówić pakiet startowy kurierem?

Zamówienie Pakietu startowego kurierem jest możliwe po:

 • Dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika.
 • Wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych.
 • Dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, w terminie najpóźniej 24 godziny od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.
 • Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej
27. Jaki jest koszt przesyłki kurierskiej?

15 zł

28. Czy można zamówić kilka pakietów opłacając jedną przesyłkę?

NIE, każdy pakiet to osobna przesyłka.

29. Czy można zmienić adres przesyłki po dokonaniu rejestracji?

Nie, adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

30. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe / w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832

31. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl

32. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 – 16.00/ tel. 22 162 72 17,
e-mail: kadamaszek@aktywnawarszawa.waw.pl

33. Kontakt w sprawach faktur:

Kontakt w sprawach  faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00 – 16.00/ tel. 22 162 72 46, e-mail: imprezyaktywna@wp.pl

34. W jaki sposób może zapisać się grupa/firma/klub?
 • Każdy Biegacz może zarejestrować się sam
 • Koordynator może zgłościć grupę przez formularz zgłoszeniowy 

Więcej informacji na temat zapisów grupowych: tel. 508 974 197, e-mail: aniawosir1@wp.pl

 

35. Gdzie można wybrać rozmiar koszulki?
 • Przy przesyłce kurierskiej rozmiar koszulki wybrać można w panelu zapisów.
 • Przy odbiorze osobistym rozmiar koszulki wybrać można w biurze zawodów
36. Jaki jest czas na opłacenie pakietu startowego?

3 dni robocze.