FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy startują zapisy?

W sobotę 21 września o godzinie 00:01.

2. Kiedy odbywa się bieg?

11 listopada 2019 r.

3. Jaki dystans?

10 km. 

4. Gdzie i jak można się zapisać?

TUTAJ

Zgłoszeń/zapisów indywidualnych do 31. Biegu Niepodległości można dokonywać od dnia 21 września br. od godz. 0:01 drogą internetową na stronie www.aktywnawarszawa.pl

Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie www.aktywnawarszawa.pl. Brak takiego konta uniemożliwia zapis, jak również przyjęcie pakietu startowego od osoby przekazującej.

Zapisów osobistych (w przypadku niewyczerpania puli przeznaczonej do zapisów internetowych) i odbioru pakietów startowych zarówno przez uczestników indywidualnych, jak i osoby reprezentujące grupy dokonywać można od dnia 21 października br., w dniach i godzinach pracy Biura zawodów

5. Czy można zapisać kilka osób przez jedno konto?

Nie ma takiej możliwości. Jedno konto = 1 zapis.

6. Gdzie znajduje się regulamin biegu?

TUTAJ

Przypominamy, że każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem. 

7. Kto może się zapisać?

Prawo uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości mają osoby, które w dniu biegu tj. 11.11.2019r. ukończą 15 lat i starsze.
W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.

8. Czy w 31. Biegu Niepodległości mogą startować zawodnicy na wózkach?

TAK. Zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike.

9. Jaki jest dystans dla zawodników na wózkach?

10 km.

10. Czy w 31. Biegu Niepodległości mogą startować zawodnicy Nordic Walking?

TAK.

11. Jaki jest dystans dla zawodników Nordic Walking?

ok. 6,5 km.

12. Jaka będzie trasa? /10km/Zawodnicy na wózkach/Nordic Walking/

Trasa biegów będzie przebiegać ulicami: Al. Jana Pawła II, wiaduktem nad Alejami Jerozolimskimi, ul. Chałubińskiego do Alei Niepodległości. Biegacze, zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz zawodnicy na wózkach pośrednich - nawrót w prawo na wysokości ul. Rakowieckiej, zawodnicy Nordic Walking – nawrót na wysokości ul. Koszykowej. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, w żadnym miejscu trasa biegu nie wiedzie chodnikami. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu. Mapka sytuacyjna trasy zostanie opublikowana na www.aktywnawarszawa.pl oraz na facebooku

13. Gdzie będzie start?

Start znajdować się będzie z lewej strony (stojąc tyłem do Westfield Arkadia) jezdni Al. Jana Pawła II.

14. Gdzie będzie meta?

Meta znajdować się będzie z prawej strony (stojąc tyłem do Westfield Arkadia) jezdni Al. Jana Pawła II.

15. Jaka jest opłata startowa?

od dnia 21 września br. do dnia 25 września br. włącznie – 50 zł
od dnia 26 września br. do dnia wyczerpania miejsc  – 60 zł.

Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów organizacji Imprezy.

16. Jak można dokonać opłaty (zapis indywidualny)?

Opłat można dokonywać za pomocą:

 • za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 21 października 2019 r. do dnia Biegów tj. 11 listopada 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych).
17. Jak zgłosić grupę?

Zapisów grupowych (dotyczy podmiotów typu firmy, instytucje, kluby, stowarzyszenia, szkoły, placówki oświatowo- wychowawcze) do 31. Biegu Niepodległości oraz biegu dodatkowego „Mila Niepodległości” można dokonać poprzez przesłanie maila na adres mailowy: ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni formularz na stronie www.aktywnawarszawa.waw.pl, dostarczy do Organizatora prawidłowo wypełnione odpowiednie deklaracje uczestnictwa poszczególnych Uczestników (w terminie 7 dni od zapisu na adres: ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl) oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych. Grupa biegowa może liczyć minimum 5 osób.

18. Jak można dokonać opłaty (zapisy grupowe).

W przypadku zapisów grupowych (podmiotów publicznych i prywatnych):
przelewem bezpośrednim przez stronę na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 21 września br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz na facebooku).

19. Jak otrzymać fakturę?

Faktury za wniesione opłaty startowe wystawiane są wyłącznie po pisemnym zgłoszeniu na adres mailowy: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl ze strony osoby/podmiotów, które wniosły opłatę startową. Faktura za opłatę startową może być wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został przeprowadzony bieg.

20. Gdzie będzie Biuro Zawodów?

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Westfield Arkadia przy Al. Jana Pawła II 82 w Warszawie.

21. W jakim terminie można odbierać pakiety startowe?

od 21 października do 11 listopada 2019 roku.

 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (21, 22, 24, 25, 28, 29,31 października br. oraz 4,5,7,8 listopada br.) w godzinach od 15.00 do 20.00;
 • w środy (23, 30 października br. oraz 06 listopada br.) w godzinach od 11.00 do 17.00;
 • w sobotę (26 października br.) w godzinach od 10:00 do 14:00;
 • w sobotę (9 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 17.00;
 • w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

W dniu 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Westfield Arkadia przy Al. Jana Pawła II 82 w Warszawie.

22. Godziny pracy Biura Zawodów:
 • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki (21, 22, 24, 25, 28, 29,31 października br. oraz 4,5,7,8 listopada br.) w godzinach od 15.00 do 20.00;
 • w środy (23, 30 października br. oraz 06 listopada br.) w godzinach od 11.00 do 17.00;
 • w sobotę (26 października br.) w godzinach od 10:00 do 14:00;
 • w sobotę (9 listopada br.) w godzinach od 10.00 do 17.00;
 • w dniu 11 listopada br. w godzinach od 7.00 do 9.00.

W dniu 11 listopada br. pakiety startowe wydawane będą wyłącznie dla zawodników spoza Warszawy.
Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy  Biura Zawodów, nie będą wydawane, ani rozsyłane w późniejszym terminie.

Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Westfield Arkadia przy Al. Jana Pawła II 82 w Warszawie.

23. Gdzie nadawany jest numer startowy

Numer startowy jest nadawany w Biurze Zawodów podczas odbioru pakietów.

24. Co jest potrzebne do odebrania pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu.

25. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

TAK. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca pakiet powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Osoba odbierająca pakiet może również posiadać wygenerowaną i wydrukowaną z profilu użytkownika uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego „Deklarację uczestnika” lub „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem, który nie jest jednak numerem startowym. Taka deklaracja z uwagi na nadany unikalny numer nie musi być już podpisywana własnoręcznie przez Uczestnika/rodzica lub opiekuna prawnego.

26. Dlaczego nie ma mnie na liście startowej?

Jeśli nie widzisz swoich danych na liście uczestników i liście z wynikami, świadczy to najprawdopodobniej o tym, że podczas rejestracji na bieg, nie wyraziłaś/eś zgody na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych w tym opublikowania ich na liście uczestników i liście z wynikami. Brak zgody jest wiążący, ale można samodzielnie na koncie zapisowym zaznaczyć odpowiednie zgody w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada włącznie.

27. Czy istnieje możliwość przepisania pakietu startowego?

TAK. Organizator, w przypadkach losowych /np. kontuzja/, dopuszcza możliwość przepisania pakietu startowego innemu Uczestnikowi, jednak w terminie nie późniejszym niż do dnia 7 listopada br. Po tym terminie nie ma możliwości dokonywania odstąpienia/przekazania pakietu startowego, bez względu na przyczynę.
Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu opłaty w kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto na www.aktywnawarszawa.pl. Ponowne przekazanie już raz przekazanego pakietu, wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł. Opłatę za przekazanie pakietu każdorazowo ponosi przekazujący.

28. Dlaczego na liście startowej nie ma osoby, na którą został przepisany pakiet startowy?

Prawdopodobnie nie zaznaczyła ona wymaganych zgód na publikację danych osobowych.

29. Czy możliwa jest wysyłka kurierska?

TAK. Jedną przesyłką można wysłać tylko jeden pakiet startowy.

30. W jakim terminie można zamówić przesyłkę kurierską?

Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 31. Bieg Niepodległości będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 21 września do 18 października br.

31. Jaki jest koszt przesyłki kurierskiej?

15 zł.

32. Co trzeba zrobić żeby zamówić pakiet startowy kurierem?

Zamówienie Pakietu startowego kurierem jest możliwe po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do Biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę w kwocie 15 zł, za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej.

33. Jak śledzić zamówiony kurierem pakiet startowy?

Link do śledzenia przesyłki generuje się automatycznie na koncie zapisowym uczestnika na www.aktywnawarszawa.pl.

34. Czy można zamówić kilka pakietów opłacając jedną przesyłkę?

NIE, każdy pakiet to osobna przesyłka.

35. Czy można zmienić adres przesyłki po dokonaniu rejestracji?

NIE, adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

36. Czy można dokupić lub zrezygnować z przesyłki kurierskiej?

NIE, przesyłkę kurierską można wybrać tylko w trakcie rejestracji.

37. Gdzie wybiera się rozmiar i kolor koszulki?

Rozmiar i kolor koszulki wybiera się w biurze zawodów lub w przypadku przesyłki kurierskiej w panelu zapisów.
Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez uczestnika rozmiarze podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.

38. W jakich godzinach odbywa się start?

Start nastąpi w godzinach:

 • od 11:07:00 do 11:08:00 – zawodnicy na zwykłych wózkach aktywnych oraz na wózkach z napędem pośrednim - handbike
 • od 11:11:00  do 11:14:30 – biegacze strefy I /ELITE zawodnicy z czasem deklarowanym poniżej 39:59/
 • od 11:15:00 do 11:19:30 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem deklarowanym 40:00 – 44:59/
 • od 11:20:00 do 11:24:30 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem deklarowanym 45:00 – 49:59/
 • od 11:25:00 do 11:29:30 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem deklarowanym 50:00 – 54:59/
 • od 11:30:00 do 11:34:30 – biegacze strefy V / zawodnicy z czasem deklarowanym 55:00 – 59:59/
 • od 11:35:00 do 11:39:30 – biegacze strefy VI / zawodnicy z czasem deklarowanym powyżej 60:00/
 • od 11:40:00 – zawodnicy Nordic Walking.

Pomiędzy tymi limitami czasowymi aparatura pomiaru czasu będzie nieaktywna.

39. Jaki jest limit czasu na pokonanie dystansu w 31. Biegu Niepodległości? /dla każdego zawodnika/

2 godziny.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zobowiązani są do zejścia z trasy.

40. Jaka jest łączna liczba uczestników?

Łączna liczba Uczestników wynosi maksymalnie do 22 000 osób.

41. Gdzie znajdować się będą depozyty?

Depozyty będą znajdować się w Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82) na poziomie 0, czynne w godzinach 8:00-14:00.

42. W jakich godzinach czynne będą depozyty?

Depozyty będą czynne w godzinach 8:00-14:00.

43. Gdzie znajdować się będą szatnie/przebieralnie?

Szatnie będą znajdować się w Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82) na poziomie + 1.

44. W jakich godzinach będą czynne szatnie/przebieralnie?

Szatnie/przebieralnie będą czynne w godzinach 8:00-14:00.

45. Gdzie będzie parking?

Biegaczy i kibiców zachęcamy do parkowania w Westfield Arkadia (al. Jana Pawła II 82).

46. W jakich godzinach będzie czynny parking?

Parking będzie czynny w godzinach 8:00-14:00.
 

47. Czy parking jest płatny?

Parking będzie bezpłatny.

48. Czy będzie możliwość zarezerwowania bezpłatnego noclegu?

TAK.  Przygotowaliśmy bezpłatne noclegi przed 31. Biegiem Niepodległości z dnia 10.11.2019 od godziny 17:00 na 11.11.2019 do godziny. 16:00. Ilość miejsc jest ograniczona.
Miejsca noclegowe zlokalizowane będą w sali fitness na pierwszym piętrze w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8.
Zgłoszenia będą przyjmowane od 21 października do wyczerpania miejsc pod adresem: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl.
Organizator nie zapewnia materacy, ale może dla Państwa rozłożyć maty fitness. Prosimy o zabranie karimat i śpiworów.

49. Gdzie będą natryski?

Każdy uczestnik po biegu będzie mógł skorzystać z natrysków, które znajdować się będą w Ośrodku Inflancka przy ul. Inflanckiej 8.

50. Gdzie będzie miasteczko biegowe?

Miasteczko biegowe będzie znajdować się na ul. Słomińskiego. 

51. Czy można pobiec z psem?

Ze względów bezpieczeństwa nie będzie to możliwe.

52. Czy będzie punkt nawadniający?

TAK. Punkt nawadniania będzie znajdować się na 5 km. trasy, tuż po tzw. nawrotce.

53. Czy można pobiec z dzieckiem w wózku?

TAK, ale prosimy o ustawienie się na końcu ostatniej strefy startowej, pośród innych biegaczy z wózkami.

54. Czy będzie darmowa komunikacja miejska w dniu Biegu?

TAK. Uczestnicy posiadający numer startowy są zwolnieni z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta st. Warszawy w dniu 11 listopada 2019 r. w pierwszej strefie biletowej.

55. Gdzie będą znajdować się wyniki?

Wyniki biegów zostaną umieszczone na stronie internetowej: www.datasport.pl oraz www.aktywnawarszawa.pl.

56. Gdzie można zgłosić protest dotyczący wyników?

Protesty dotyczące wyników Imprezy, można składać w nieprzekraczalnym terminie do 3 dni od zakończenia Imprezy drogą mailową na adres: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl. Organizator rozstrzygnie je w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od wpływu protestu. Protest powinien zawierać imię, nazwisko i numer startowy osoby zgłaszającej wynik do weryfikacji.

57. Klasyfikacja w 31. Biegu Niepodległości:

Klasyfikacja biegaczy ustalona będzie dla:

 • kobiet;
 • mężczyzn.

Klasyfikacja w rywalizacji zawodników na wózkach /oddzielnie w kategorii wózków z napędem aktywnym jak i pośrednim/ ustalona będzie dla:

 • kobiet;
 • mężczyzn.

Zawodnik na mecie nie posiadający numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.
Ewentualne zmiany w kolejności uczestników, spowodowane korektą wyników, nie stanowią w terminie późniejszym podstawy do otrzymania nagród.

58. Nagrody w 31. Biegu Niepodległości:

Nagrody rzeczowe przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:

 • biegaczy za miejsca 1- 3 kobiet i 1 – 3 mężczyzn,
 • zawodników na wózkach handbike z napędem pośrednim: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
 • zawodników na wózkach aktywnych: za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn

Nagrody specjalne w postaci srebrnych sygnetów ze złotym orłem otrzymają:

 • pierwsza zawodniczka i zawodnik wśród biegaczy,
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach handbike z napędem pośrednim,
 • pierwsza zawodniczka i zawodnik na wózkach aktywnych,
 • osoby, które zajmą 101 i 1918 miejsce w Biegu (na podstawie pierwszej oficjalnej listy klasyfikacyjnej).
59. Kontakt do biura zawodów:

Kontakt do biura zawodów, zapisy firmowe /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 797 319 832, 
e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

60. Kontakt w sprawach zapisów:

Kontakt w sprawach zapisów /w godzinach pracy biura zawodów/ tel. 666 085 547,
e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl

61. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

Kontakt w sprawach organizacyjnych /w godzinach 8.00 - 16.00/ tel. 22 16 27 204,
e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl

62. Kontakt w sprawach faktur:

Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności /w godzinach 8.00-16.00/ tel. 22 162 72 46,
e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl

63. Jak można zapisać się na wolontariat?

Wszystkie informacje znajdziesz TUTAJ.

64. Gdzie znajdę jeszcze więcej informacji?

Wszelkie dodatkowe informacje będą zamieszczane na stronie głównej www.aktywnawarszawa.pl oraz na facebooku

65. Gdzie znajdę swoje zdjęcia z biegu?

Specjalnie dla biegaczy, fotografowie serwisu FotoMaraton.pl wykonają zdjęcia na trasie i mecie biegu.
Zapisz się na powiadomienia o Twoich zdjęciach  z  31. Biegu  Niepodległości  i otrzymaj 10% rabatu na zakup pakietu zdjęć
w serwisie Fotomaraton.pl. Wygenerowany kod rabatowy będzie ważny do  19 listopada 2019 roku. Zapisz się już teraz!