Regulamin Klasyfikacja Generalna WTB

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć” jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429, zwane dalej „Organizatorem”.

II. WARSZAWSKA TRIADA BIEGOWA 2019 – INFORMACJE, TERMINY
 1. Warszawska Triada Biegowa 2019 „Zabiegaj o Pamięć” (zwana dalej „Warszawską Triadą Biegową”) to cykl trzech imprez biegowych organizowanych przez Organizatora na terenie m.st. Warszawy.
 2. Biegi organizowane będą na różnych dystansach według następującej kolejności:
 • 29. Bieg Konstytucji 3 Maja – 03.05.2019 (5 km)
 • 29. Bieg Powstania Warszawskiego – 27.07.2019 (5 km / 10 km)
 • 31. Bieg Niepodległości – 11.11.2019 (10 km)
 1. Każdy z biegów traktowany jest jako odrębne zawody i posiadają odrębną klasyfikację oraz regulamin.
III. KLASYFIKACJA GENERALNA WARSZAWSKIEJ TRIADY BIEGOWEJ 2019 - WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej Warszawskiej Triady Biegowej 2019, uczestnik powinien ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora wskazane w § 2 ust. 2.
 2. Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w dwóch kategoriach zgodnie z podziałem na dystanse, jakie obowiązują w poszczególnych biegach Warszawskiej Triady Biegowej 2019, czyli:
 • 5 km – 5 km – 10 km
 • 5 km – 10 km – 10 km
 1. Biegacze zobligowani są dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu, wskazanym w § 2 ust. 2 oraz uiścić wymagane regulaminami biegów opłaty startowe.
 2. Zgłoszenia do biegów prowadzone będą do każdego biegu osobno na stronie https://aktywnawarszawa.waw.pl/. Terminy zapisów na poszczególne biegi oraz wysokość opłat startowych określają regulaminy każdego biegu.
IV. WERYFIKACJA
 1. Organizator przeprowadzi weryfikację wyników na podstawie zestawienia wyników poszczególnych imprez biegowych wchodzących w skład Warszawskiej Triady Biegowej 2019. O kolejności zawodników decyduje suma czasów ze wszystkich trzech biegów.
 2. Klasyfikacja generalna będzie publikowana po każdym z biegów wchodzących w skład Warszawskiej Triady Biegowej 2019 na stronie internetowej https://aktywnawarszawa.waw.pl/.
V. NAGRODY
 1. Nagradzani będą zawodnicy i zawodniczki z miejsc 1 - 3  w danej kategorii:
 • OPEN 5/5/10, 5/10/10 (kobiety, mężczyźni)
 • Warszawiaków 5/5/10, 5/10/10 (kobiety, mężczyźni)
 1. Dyplom ukończenia Warszawskiej Triady Biegowej 2019 będzie można pobrać w wersji elektronicznej na stronie https://aktywnawarszawa.waw.pl/.

W przypadku nieobecności zawodnika nagrody będzie można odbierać z siedziby SCS AKTYWNA WARSZAWA, ul. Rozbrat 26.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej https://aktywnawarszawa.waw.pl/.
 2. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.