FAQ - najczęściej zadawane pytania

1. Kiedy odbywa się 29. Bieg Konstytucji 3 Maja?

3 maja 2019 r.

2. Jaki jest limit uczestników?

Łączna liczba Uczestników (zw. dalej także „zawodnikami” lub „biegaczami”) biegów ograniczona jest do 8000 osób (w tym maksymalnie 1000 osób w biegu dodatkowym 8. „Bieg z maskotką”).

3. Kiedy startują zapisy?

Zapisy internetowe startują 30 marca 2019r. o godzinie 00:01. Tylko osoba, która opłaci udział w 29. Biegu Konstytucji 3 Maja, znajdzie się na liście startowej.

4. Ile wynosi opłata startowa i dlaczego warto zapisać się bezzwłocznie?

Zwykle miejsca na biegi Warszawskiej Triady Biegowej kończą się w ciągu kilku dni. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:

 • od dnia 30 marca  br. do dnia 02 kwietnia br. włącznie – 50 zł
 • od dnia 03 kwietnia br. do 03 maja br. – 60 zł.
5. Jak można zapisać się na bieg indywidualnie?

Na stronie www.zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl. Aby dokonać zapisu indywidualnego należy uprzednio założyć konto na stronie aktywnawarszawa.pl. Brak takiego konta uniemożliwia zapis jak również przyjęcie pakietu startowego od osoby przekazującej.

6. Jak dokonać opłaty indywidualnej?
 • za pomocą systemu automatycznych płatności online. Przekierowanie do płatności następuję bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie www.zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
 • gotówką w Biurze Zawodów od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia biegów tj. 3 maja 2019 br. (wyłącznie w przypadku wolnych miejsc na listach startowych). Płatności należy dokonać w momencie zapisu.
7. Czy można zapisać kilka osób indywidualnych z jednego konta?

NIE, każdy uczestnik musi mieć osobne konto.

8. Jak można zapisać na bieg grupę?

Zapisów grupowych (przedstawicieli firm, instytucji, klubów, stowarzyszeń) można dokonać poprzez przesłanie maila na adres ajasiurska@aktywnawarszawa.waw.pl. Dokonanie zapisu jest skuteczne tylko wówczas, gdy osoba zapisująca grupę wypełni poprawnie przesłany przez Organizatora formularz, prześlę prawidłowo wypełnione deklaracje uczestnictwa poszczególnych uczestników oraz opłaci wymaganą kwotę, wynikającą z opłat startowych.

9. Jak opłacić start grupy?

Przelewem na konto nr 75 1030 1508 0000 0005 5084 6005. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia grupy. Brak opłaty od Uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie zostanie usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 30 marca br. do dnia zakończenia zapisów (o fakcie tym Organizator poinformuje na stronie internetowej www.aktywnawarszawa.pl oraz www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA)

W przypadku zgłoszeń grupowych każda zmiana w składzie osobowym i liczbie startujących powoduje uiszczenie opłaty w wysokości 10 zł od osoby. Brak wniesienia opłaty skutkuje niemożliwością naniesienia zmian w składzie osobowym i liczbie startujących w grupie.

10. Kto może zapisać się na 29. Bieg Konstytucji 3 Maja?
 • Prawo uczestnictwa mają w biegu - osoby w wieku 13 lat (rocznik 2006) i starsze;
 • W grupie Nordic Walking nie obowiązuje limit wiekowy.
11. Czy mogą wystartować zawodnicy Nordic Walking?

TAK

12. Czy mogą wystartować zawodnicy na wózkach?

NIE, z uwagi na niebezpieczny dla nich stopień nachylenia trasy.

13. Gdzie znajduje się regulamin 29. Biegu Konstytucji 3 Maja?
14. Gdzie będzie znajdował się start?

Start będzie miał miejsce w Alei Tomasza Hopfera.

15. Gdzie będzie znajdowała się meta?

Meta będzie znajdować na ul. Rozbrat.

16. W jakich godzinach odbędzie się start 29. Bieg Konstytucji 3 Maja?
 • od 11:00:00 do 11:04:00 – biegacze strefy 1 / ELITE zawodnicy z czasem życiowym poniżej 19:59
 • od 11:05:00 do 11:09:00 – biegacze strefy II / zawodnicy z czasem życiowym 20:00 – 24:59
 • od 11:10:00 do 11:14:00 – biegacze strefy III / zawodnicy z czasem życiowym 25:00 – 29:59
 • od 11:15:00 do 11:19:00 – biegacze strefy IV / zawodnicy z czasem życiowym powyżej 30:00
 • od 11:20:00 do 11:24:00 – zawodnicy Nordic Walking

 

17. Na jakim dystansie odbywać się będzie 29. Biegu Konstytucji 3 Maja i Nordic Walking?

5 kilometrów. 
Trasa posiada atest PZLA.

18. Jaki jest limit czasu ukończenia Biegu głównego?

Limit czasu Biegu głównego wynosi 1 godzinę od startu ostatniego zawodnika. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

19. Chcę zmienić zadeklarowaną strefę startową. Jak to zrobić?

Wystarczy podać poprawną strefę startową przy odbiorze pakietu startowego w Biurze Zawodów lub po prostu ustawić się we właściwej strefie podczas biegu, nie dokonując zmian.

20. Co wchodzi w skład pakietu startowego?

W pakiecie startowym Uczestnicy otrzymują od Organizatora numer startowy, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną , a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój, posiłek regeneracyjny i pamiątkowy dyplom do pobrania ze strony internetowej. Wszelkie dodatkowe, niewymienione wyżej materiały wydawane przez Organizatora w pakiecie startowym lub w dniu przeprowadzenia biegów nie są częściami składowymi pakietu startowego i ich ilość może być mniejsza niż liczba uczestników biegów, nie podlegają one zwrotom i reklamacjom.

21. Gdzie można wybrać rozmiar koszulki?
 • Przy przesyłce kurierskiej rozmiar koszulki wybrać można w panelu zapisów.
 • Przy odbiorze osobistym rozmiar koszulki wybrać można w biurze zawodów.

Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki w zgłoszonym przez Uczestnika rozmiarze.

22. Od kiedy można odbierać pakiety startowe?

Pakiety startowe można odbierać od 15 kwietnia 2019r.

23. Do kiedy można odbierać pakiety startowe?
 • Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy do dnia 30 kwietnia 2019r.
 • Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy do dnia 03 maja 2019r.
24. Gdzie znajdować się będzie biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych?
 • Biuro zawodów i punkt wydawania pakietów startowych będzie mieścić się w Sali im. Stefana Kisielewskiego w Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, wejście od strony ul. Marszałkowskiej.
 • W dniu zawodów , 3 maja, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów , zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą w godzinach 8.00 – 9.00  w biurze zawodów – trybuna główna stadionu miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 . Opłacone pakiety internetowe wydawane będą , tylko dla osób spoza Warszawy.
25. W jakich godzinach jest czynne biuro zawodów?
 • w poniedziałki i piątki (15, 19, 26, 29 kwietnia ) br. w godzinach od 12.00 do 18.00;
 • we wtorki i czwartki ( 16, 18, 23, 25, 30) kwietnia w godzinach od 14.00 do 20.00;
 • w środy (17, 24, kwietnia ) br. w godzinach od 10.00 do 16.00;
 • w soboty (20, 27 kwietnia  br.) w godzinach od  10:00 do 14:00
 • w dniu 2 maja w godz. 10.00 – 14.00
 • W dniu zawodów, 3 maja, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, zgłoszenia tylko dla osób spoza Warszawy przyjmowane będą w godzinach 8.00 – 9.00  w biurze zawodów – trybuna główna stadionu miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3 . Opłacone pakiety internetowe wydawane będą  tylko dla osób spoza Warszawy.
26. Co jest potrzebne do odbioru osobistego pakietu startowego?

Osobisty odbiór pakietu startowegobędzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego lub paszportu.

27. Czy istnieje możliwość odbioru pakietu startowego przez osoby upoważnione?

TAK. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika przez niego wypełnioną i podpisaną lub w przypadku Uczestnika niepełnoletniego „Deklarację uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika. Uczestnik/rodzic lub opiekun prawny Uczestnika zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika „Deklaracji uczestnika” lub „Deklaracji uczestnictwa osoby niepełnoletniej” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem.

28. Czy można przepisać pakiet startowy?

TAK. Przepisanie pakietu będzie możliwe po uiszczeniu kwoty 10 zł i wyłącznie dla osoby, która założyła konto na www.aktywnawarszawa.pl.

29. Czy jest możliwość wysyłki pakietu startowego?

TAK.
Przesyłkę kurierską można wybrać tylko i wyłącznie w momencie zapisywania się  na 29. Bieg Konstytucji 3 Maja na www.aktywnawarszawa.pl

30. Jaki jest koszt wysyłki pakietu startowego?

Koszt wysyłki to 15 zł za 1 pakiet startowy. Za każdy pakiet startowy trzeba uiścić osobną opłatę.

31. Czy można zamówić kilka pakietów opłacając jedną przesyłkę?

NIE, każdy pakiet to osobna przesyłka.

32. W jakim terminie można zamówić wysyłkę pakietu startowego?

Zamówienie usługi wysłania pakietu startowego na 29. Bieg Konstytucji 3 Maja i bieg dodatkowy „BIEG Z MASKOTKĄ ” będzie możliwe tylko i wyłącznie w terminie od 30 marca do12 kwietnia 2019r.

33. W jakim terminie nastąpi wysyłanie pakietów?

Wysyłanie pakietów nastąpi w terminie od 15 do 17 kwietnia 2019r. po:

 • dokonaniu zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika;
 • wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych;
 • dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji. Adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.
34. Jak można śledzić swoją przesyłkę?

Na podany przez Państwa przy rejestracji adres e-mail otrzymują Państwo link do śledzenia przesyłki.

35. Gdzie można wybrać opcję wysyłki?

W panelu zapisów na stronie internetowej www.zapisy.aktywnawarszawa.waw.pl.
Tej decyzji nie można zmienić w późniejszym czasie. Prosimy o przemyślane decyzje. 

36. Czy po zapisaniu można dokupić wysyłkę?

NIE, możliwość wysyłki wybrać można tylko w panelu zapisów w momencie rejestracji. 

37. Czy można zrezygnować z wysyłki i odebrać pakiet osobiście?

NIE, po wybraniu opcji z przesyłką nie ma możliwości odwołania tej decyzji.

38. Co trzeba zrobić żeby zamówić wysyłkę?
 • Dokonanie zapisu na odpowiedni bieg poprzez konto Uczestnika.
 • Wypełnieniu, w trakcie dokonywania zgłoszenia do biegów, wymaganych pól adresowych.
 • Dokonaniu dodatkowej opłaty za wysyłkę, od momentu zapisu za pomocą systemu automatycznych płatności dostępnego w trakcie rejestracji.

Wypełnienie powyższych warunków zwalnia z konieczności dostarczenia deklaracji uczestnictwa w formie pisemnej.

39. Czy można zmienić adres dostawy?

Adres podany przez Uczestnika do wysłania pakietu w trakcie rejestracji nie podlega późniejszej zmianie.

40. Gdzie znajdować się będą depozyty?

Depozyty znajdować się będą na Stadionie Miejskim im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Łazienkowskiej 3.

41. Kontakt do biura zawodów:

tel. 797 319 832 (w godzinach pracy biura zawodów), e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl.

42. Kontakt w sprawach zapisów:

tel. 666 08 55 47 (w godzinach pracy biura zawodów), e-mail: biurozawodow@aktywnawarszawa.waw.pl.

43. Kontakt w sprawach organizacyjnych:

tel. 22 16 27 204 (w godzinach 8.00 – 16.00), e-mail: bstepien@aktywnawarszawa.waw.pl

44. Kontakt w sprawach faktur, przelewów, płatności:

tel. 22 162 72 46 (w godzinach 8.00–16.00) , e-mail: platnosci@aktywnawarszawa.waw.pl.