Regulamin Klasyfikacja Generalna WTB

§3 KLASYFIKACJA GENERALNA WARSZAWSKIEJ TRIADY BIEGOWEJ 2019 - WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Aby zostać sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej Warszawskiej Triady Biegowej 2019, uczestnik powinien ukończyć trzy biegi organizowane przez Organizatora wskazane w § 2 ust. 2.

2.Klasyfikacja generalna będzie prowadzona w dwóch kategoriach zgodnie z podziałem na dystanse, jakie obowiązują w poszczególnych biegach Warszawskiej Triady Biegowej 2019, czyli:

  • 5 km – 5 km – 10 km
  • 5 km – 10 km – 10 km

3. Biegacze zobligowani są dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu, wskazanym w § 2 ust. 2 oraz uiścić wymagane regulaminami biegów opłaty startowe.

4. Zgłoszenia do biegów prowadzone będą do każdego biegu osobno na stronie https://aktywnawarszawa.waw.pl/. Terminy zapisów na poszczególne biegi oraz wysokość opłat startowych określają regulaminy każdego biegu.

§4 WERYFIKACJA

1. Organizator przeprowadzi weryfikację wyników na podstawie zestawienia wyników poszczególnych imprez biegowych wchodzących w skład Warszawskiej Triady Biegowej 2019. O kolejności zawodników decyduje suma czasów ze wszystkich trzech biegów.

2. Klasyfikacja generalna będzie publikowana po każdym z biegów wchodzących w skład Warszawskiej Triady Biegowej 2019 na stronie internetowej https://aktywnawarszawa.waw.pl/.

§5 NAGRODY

1. Nagradzani będą zawodnicy i zawodniczki z pierwszych trzech miejsc z w danej kategorii:

  • OPEN 5/5/10, 5/10/10
  • Warszawiaków 5/5/10, 5/10/10

2. Dyplom ukończenia Warszawskiej Triady Biegowej 2019 będzie można pobrać w wersji elektronicznej na stronie https://aktywnawarszawa.waw.pl/.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować na stronie internetowej https://aktywnawarszawa.waw.pl/.

2. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

§1 ORGANIZATOR

Organizatorem Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć” jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429, zwane dalej „Organizatorem”.

§2 WARSZAWSKA TRIADA BIEGOWA 2019 – INFORMACJE, TERMINY

1. Warszawska Triada Biegowa 2019 „Zabiegaj o Pamięć” (zwana dalej „Warszawską Triadą Biegową”) to cykl trzech imprez biegowych organizowanych przez Organizatora na terenie m.st. Warszawy.

2. Biegi organizowane będą na różnych dystansach według następującej kolejności:

  • 29. Bieg Konstytucji 3 Maja – 03.05.2019 (5 km)
  • 29. Bieg Powstania Warszawskiego – 27.07.2019 (5 km / 10 km)
  • 31. Bieg Niepodległości – 11.11.2019 (10 km)

3. Każdy z biegów traktowany jest jako odrębne zawody i posiadają odrębną klasyfikację oraz regulamin.