Opłaty startowe

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
 • od dnia 7 października do dnia 3 listopada włącznie – 50 zł za. w dniach od 4 listopada do 11 listopada – 60 zł
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 3. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1947 i starsze.
 4. Opłat można dokonywać za pomocą:
   
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji.
   Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych.
  • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055
   Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 14 października  do 3 listopada włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania.
  • gotówką w Biurze Zawodów
    
 5. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.