Opłaty startowe

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi: 
 • od dnia 30 czerwca do dnia 23 lipca włącznie – 50 zł za pakiet 
 • w dniach od 24 lipca do 29 lipca – 60 zł
 1. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata przyjmowana jest przez Organizatora celem pokrycia kosztów pakietu startowego.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1947 i starsze.
 5. Opłat można dokonywać za pomocą: 
 • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 72 godzin od momentu zapisu. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Zabrania się modyfikacji danych wczytanych automatycznie przez system.
 • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 30 czerwca  do 23 lipca włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania.
 • gotówką w Biurze Zawodów
 1. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.