Odbiór pakietów startowych

Odbiór pakietów dla zawodników z Warszawy
od dnia 10  lipca br. do dnia 26 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów.

Odbiór pakietów dla zawodników spoza Warszawy
od dnia 10  lipca br. do dnia 28 lipca br. w godzinach pracy biura zawodów

Osobisty odbiór pakietu startowego
Osobisty odbiór pakietu startowego przez osoby pełnoletnie będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego/paszportu, oraz okazaniu dowodu wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora w internetowej liście Uczestników.

Odbiór pakietów przez osoby upoważnione
Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać własny dowód osobisty, „Deklarację uczestnictwa” lub „Deklarację uczestnictwa dla niepełnoletnich”, z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem identyfikacyjnym,  oraz okazać dowód wpłaty opłaty startowej, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez Organizatora w internetowej liście Uczestników.

Zachęcamy do wcześniejszego odbioru Pakietów Startowych 28. Biegu Powstania Warszawskiego i 5. Biegu Zdobycia PAST-y