OSHEE Bieg z Maskotką

Po raz piąty w ramach biegu głównego wystartuje Bieg z Maskotką adresowany do najmłodszych adeptów biegania. W odpowiedzi na duże zainteresowanie przygotowano 1000 pakietów startowych, w skład których wejdzie numer startowy, pamiątkowy medal oraz techniczna koszulka. Rywalizacja odbędzie się na dystansie 700 metrów, a warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie www Organizatora biegu i oczywiście wystartowanie ze swoją ulubioną maskotką. Bieg z Maskotką rozpocznie się o godz. 10.30, bezpośrednio przed biegiem głównym. Najmłodsi uczestnicy biegną kategorii wiekowej 2009 i młodsi.

XV. BIEG DZIECI „OSHEE BIEG Z MASKOTKĄ”
 1. Prawo uczestnictwa w biegu mają dzieci od rocznika 2006 i młodsi.
 2. Długość trasy wynosi ok. 700 metrów.
 3. Bieg rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 2006 – 2008, 2009 i młodsi.
 4. Start wspólny w Alei Hopfera, z pierwszej linii startują dzieci starsze. Meta znajduje się na ul. Rozbrat. Miejsce startu i mety pokrywają się z miejscami startu i mety uczestników 26 Biegu Konstytucji.
 5. Miejscem zbiórki dzieci po biegu jest teren Ośrodka SCSAW „Jutrzenka” ul. Rozbrat 5.
 6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. Podpisując deklarację uczestnictwa lub dokonując zgłoszenia poprzez stronę internetową w osobistym profilu uczestnika - opiekuna prawnego, zaświadcza się że stan zdrowia dziecka / uczestnika umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. SCSAW nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
 8. Koszt pakietu startowego w biegu dzieci „OSHEE Bieg z Maskotką” zawierający koszulkę wynosi 50 zł, bez koszulki wynosi 20 zł.
 9. W pakiecie startowym wszyscy uczestnicy otrzymują numer startowy i opcjonalnie pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal, napój oraz posiłek regeneracyjny. Zaleca się start w koszulce okolicznościowej.
 10. Zapisy internetowe przyjmowane będą od dnia 8 kwietnia do dnia 27 kwietnia br., odbiór pakietów możliwy będzie od dnia 18 kwietnia.
 11. Opłat można dokonywać:
  • szybkiej płatności online przy rejestracji lub przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055 w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. Opłat przelewem można dokonywać w dniach od 8 kwietnia do 27 kwietnia włącznie. W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania – „ Bieg z Maskotką”,
  • gotówką w Biurze Zawodów,
  • pakiet, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, można również nabyć w dniu zawodów w godz..08.00 - 09.30.
 12. Obowiązkowo każdy zawodnik biegnie ze swoją ulubioną maskotką. Wielkość maskotki jest dowolna.
 13. Chip pomiaru czasu przymocowany jest do tylnej strony numeru startowego i ochronnie zabezpieczony gąbką. Odklejanie gąbki może spowodować uszkodzenie chipa.
 14. W dniu biegu, na stadionie przy ul. Łazienkowskiej 3, zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
 15. Czas osiągnięty w „OSHEE Biegu z Maskotką” zachowuje tylko charakter informacyjny, nie będzie sporządzona klasyfikacja indywidualna.