Opłaty startowe

 1. O ile nie nastąpi wcześniejsze zamknięcie list startowych i zakończenie zapisów, opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  • od dnia 8 kwietnia do dnia 27 kwietnia włącznie – 50 zł za pakiet
  • w dniach od 28 kwietnia do 3 maja – 60 zł.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 3. Zakończenie zapisów spowodowane przekroczeniem limitu uczestników powoduje obligatoryjne wstrzymanie dokonywania opłat. Dokonanie opłaty w tej sytuacji powoduje obligatoryjny brak jej zwrotu.
 4. Z opłaty startowej w biegu zwolnione są osoby z rocznika 1947 i starsze.
 5. Opłat można dokonywać za pomocą:
  • systemu automatycznych płatności online podczas rejestracji. Płatności należy dokonać w terminie 24 godzin od momentu zapisu. 
   Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu, a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych,
  • przelewem na konto nr 83 1030 1508 0000 0005 5084 6055. Płatności należy dokonać w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia. 
   Po przekroczeniu tego terminu brak opłaty od uczestnika traktowany jest jako rezygnacja ze startu a zgłoszenie może zostać usunięte z bazy danych. 
   Opłat przelewem można dokonywać w dniach od dnia 8 kwietnia do dnia 27 kwietnia włącznie.
   W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika, miasto zamieszkania
  • gotówką w Biurze Zawodów.
 6. Dokonanie opłaty startowej oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.