Odbiór pakietów

Odbiór Pakietów Startowych 28. Biegu Konstytucji 3 Maja

od 16 kwietnia do 2 maja 2018 roku 
Odbiór pakietów startowych będzie możliwy w Biurze Zawodów  zlokalizowanym  w siedzibie Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA  przy ul. Rozbrat 26 pok. 109:

  • w poniedziałki (16, 23, 30 kwietnia) w godzinach 14.00 – 20.00;
  • we wtorki  ( 17, 24  kwietnia) w godzinach 12.00  18.00;
  • w środy ( 18, 25 kwietnia) w godzinach 10.00 – 16.00; 
  • w czwartki ( 19, 26 kwietnia) 14.00 – 20.00;
  • w piątki (20, 27 kwietnia) w godzinach 12.00  18.00;
  • w soboty (21, 28 kwietnia) w godzinach 10.00 – 14.00;
  • 2 maja w godz. 10.00 –14.00.

3 maja 2017 roku
Biuro  zawodów zostanie przeniesione pod trybunę główna stadionu miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Łazienkowska 3. 

Opłacone pakiety internetowe wydawane będą, tylko dla osób spoza Warszawy, w godzinach 8.00 –  9.30

Osobisty odbiór pakietu startowego
Będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu osobistego, okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank, z wyłączeniem przypadku odnotowania wpłaty na konto Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowego Zakładu Budżetowego m. st. Warszawy i zaznaczenia tego faktu przez organizatora w internetowej liście uczestników.

Odbiór pakietów przez osoby upoważnione
W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać „Deklarację uczestnictwa” Uczestnika, przez niego wypełnioną i podpisaną. Uczestnik zobowiązany jest do wydrukowania wygenerowanej na profilu użytkownika, „Deklaracji uczestnika” wraz z automatycznie nadanym na niej unikatowym numerem.