Biuro Zawodów

Odbiór Pakietów Startowych 27. Biegu Konstytucji 3 Maja

Biuro Zawodów będzie czynne w siedzibie SCSAW w Warszawie ul. Rozbrat 26 pok. 109, od 18 kwietnia do 2 maja 2017 roku w następujących porach:

• w poniedziałki, środy (19, 24, 26, kwietnia) w godzinach 14.00 – 20.00
• we wtorki, piątki ( 18, 21, 25, 28 kwietnia) w godzinach 12.00 – 18.00
• w czwartki ( 20, 27 kwietnia) w godzinach  10.00 – 16.00
• w soboty (22, 29 kwietnia) w godzinach 10.00 – 14.00
• w dniu 2 maja w godzinach 10.00 – 14.00

W dniu zawodów, 3 maja, o ile nie zostanie wyczerpany limit zapisów, będą przyjmowane tylko zgłoszenia dla osób spoza Warszawy w godzinach 8.00 – 9.00 
w biurze zawodów -  trybuna główna stadionu miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Łazienkowska 3. 
Opłacone pakiety internetowe wydawane będą, tylko dla osób spoza Warszawy, w godz. 8.00 –  9.30 pod ww. adresem.

Zachęcamy do wcześniejszego odbioru Pakietów Startowych 27. Biegu Konstytucji 3 Maja!