Hutnik zmieni się nie do poznania. Szukamy wykonawcy

17 stycznia 2019
Hutnik zmieni się nie do poznania. Szukamy wykonawcy

Miasto Stołeczne Warszawa i Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA ogłaszają drugi przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego "Rewitalizacja Ośrodka Hutnik".

Mecze ligowe na Hutniku

Rewitalizacja Ośrodka Hutnik będzie polegała na stworzeniu całorocznej bazy treningowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczy piłkarskich do III ligi włącznie.

Inwestycja została podzielona na 4 zadania. Przetarg obejmuje wyłonienie wykonawcy na realizację pierwszego zadania, które dotyczy robót rozbiórkowych oraz budowę nowych obiektów z niezbędną infrastrukturą.

Powstaną trzy nowe, pełnowymiarowe boiska piłkarskie. Boisko główne będzie posiadało nawierzchnie z trawy naturalnej, system nawadniania oraz podgrzewania płyty boiska. Zostaną wybudowane zadaszone trybuny i zainstalowane oświetlenie i nagłośnienie.

Dwa pozostałe boiska treningowe z nawierzchnią z trawy syntetycznej będą posiadały system drenażu, oświetlenie oraz możliwość montażu powłok pneumatycznych.
Wyposażone będą również w przenośne trybuny.

Coś nowego dla fanów tenisa ziemnego

Miłośnicy tenisa ziemnego będą mogli trenować na czterech nowych kortach z nawierzchnią
z mączki ceglanej. Na kortach będzie można grać przez cały rok, ponieważ będą posiadały również możliwość montażu powłoki pneumatycznej.

Powstaną nowe zaplecza szatniowo-sanitarne dla boisk i kortów. Modernizacji ulegnie teren przyległy wraz z drogami, ciągami pieszymi oraz parkingiem. Zostanie przebudowana ul. Marymoncka w celu polepszenia wjazdu do Ośrodka „Hutnik”.

Składaj oferty

Obecnie trwa drugie postępowanie, które wyłoni wykonawcę tych prac. Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać swoje oferty do 4.02.2019 r. do godz. 9:00. Oferty muszą uwzględnić zagospodarowanie terenu o powierzchni 100 809 m². Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena, która w 60% proc. będzie stanowić o wyborze wykonawcy. 25% proc. można uzyskać za gwarancję na wykonane roboty, 5% proc. za jakość oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej i 10 % za termin wykonania.

Wszystkie prace powinny zakończyć się do września 2020 r.

Więcej informacji:

https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/powyzej-30-000-euro