Dostępność architektoniczna

Ośrodek Moczydło, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa

1.Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

- Do budynku prowadzą 4 wejścia. 2 wejścia od ulicy Górczewskiej (nr 1 i nr 2), 1 wejście od al. Prymasa  Tysiąclecia( nr 3) oraz 1 wejście od strony  Parku Edwarda Szymańskiego (nr 4).
- Brak schodów budynek parterowy.
- Administracja Ośrodka  znajduje się obok wejść nr. 1 i nr 2 od strony basenów.
- Wejścia na ośrodek zabezpieczone  bramkami, przez które nie może przejechać osoba na wózku.
- Obok wejść zabezpieczonych bramkami znajdują się furtki umożliwiające przejechanie wózkiem.

2.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

- Drogi i wejścia do budynków umożliwiają wjechanie wózkiem.
- Brak schodów i wind
- Korytarze i drogi na ośrodku szerokie umożliwiające przejechanie wózkiem.

3.Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

- Węzeł sanitarny nr 1. dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem znajduje się przy wejściu nr 3 od Al. Prymasa Tysiąclecia przed  wejściem  na halę basenową.
- Węzeł sanitarny nr 2. Dla osób niepełnosprawnych znajduję się przy wejściu nr 1. Od ulicy Górczewskiej 100m od wejścia obok boiska do piłki nożnej
- Na płycie pływalni jest wózek służący do transportu osób niepełnosprawnych do wody.
- Pracownicy Ośrodka tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody
 -1 z 4 niecek do dezynfekcji ,,nogo-myjka’’ jest dostosowana do przejazdu wózkiem do basenu przez pochylnie
- Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej


4.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

- Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

- Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

6.Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

- Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

- Brak - nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu

- Dojście z przystanku Park Moczydło 01 - autobusy 523, N43
- Dojście z przystanku Park Moczydło 03 - autobusy 184, 197
- Dojście z przystanku Park Moczydło 53 - autobusy 109, 154, 171,190, 523, N43
- Dojście z przystanku Park Moczydło 53 - autobusy 109, 154, 171,184,190,197

8. Inne istotne

- Ośrodek po modernizacji przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo