Dostępność architektoniczna

Ośrodek Moczydło, ul. Górczewska 69/73, 01-401 Warszawa

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
- Do budynku prowadzą 4 wejścia. 2 wejścia od ulicy Górczewskiej (nr 1 i nr 2), 1 wejście od al. Prymasa  Tysiąclecia (nr 3) oraz 1 wejście od strony  Parku Edwarda Szymańskiego (nr 4).
- Brak schodów budynek parterowy.
- Administracja Ośrodka  znajduje się obok wejść nr. 1 i nr 2 od strony basenów.
- Wejścia na ośrodek zabezpieczone  bramkami, przez które nie może przejechać osoba na wózku.
- Obok wejść zabezpieczonych bramkami znajdują się furtki umożliwiające przejechanie wózkiem.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
- Drogi i wejścia do budynków umożliwiają wjechanie wózkiem.
- Brak schodów i wind
- Korytarze i drogi na ośrodku szerokie umożliwiające przejechanie wózkiem.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
- Węzeł sanitarny nr 1. dla osób niepełnosprawnych wraz z natryskiem znajduje się przy wejściu nr 3 od Al. Prymasa Tysiąclecia przed  wejściem na halę basenową.
- Węzeł sanitarny nr 2. Dla osób niepełnosprawnych znajduję się przy wejściu nr 1. Od ulicy Górczewskiej 100m od wejścia obok boiska do piłki nożnej
- Na płycie pływalni jest wózek służący do transportu osób niepełnosprawnych do wody.
- Pracownicy Ośrodka tj. instruktorzy sportu są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi w zakresie poruszania się po hali oraz wejścia i wyjścia z wody
 - 1 z 4 niecek do dezynfekcji ,,nogo-myjka’’ jest dostosowana do przejazdu wózkiem do basenu przez pochylnie
- Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej


4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
W budynku zapewnione prawo wstępu osobie korzystającej z pomocy psa asystującego i psa przewodnika

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
- Brak tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.
- Brak oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

7. Informacje dotyczące dojazdu
Do Ośrodka Moczydło można dojechać komunikacją publiczną:

Młynów - Metro- M2
Metro Młynów 01 - autobusy - 136,171,190,N42
Metro Młynów 02 - autobusy - 171,190 523,N42,N43
Metro Młynów 03 - autobusy - 523,136,186,414,N43
Metro Młynów 04 - autobusy - 186,414
Park Moczydło  01 - autobusy - 171,190,523,N42,N43
Park Moczydło  55 - autobusy - 109,184
Monte Cassino  02- autobusy -  109,184
Park Moczydło  02 - autobusy - 109,1449,171,184,190,201,523,129,N42,N43
Park Moczydło  03 - autobusy - 129,149,201
Park Moczydło  04 - autobusy - 129,149

 

8. Inne istotne
Ośrodek po modernizacji przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo