Co nowego na Górce Szczęśliwickiej?

17 maja 2018
Co nowego na Górce Szczęśliwickiej?

Jak wszyscy wiemy, „Górka Szczęśliwicka” przechodzi obecnie modernizację.

W ostatnich tygodniach wykonawca dokonał demontażu starej maty zjazdowej wraz z geotkaniną z powierzchni stoku i tras wyciągów oraz demontaż istniejących urządzeń w niezbędnym zakresie. Obecnie trwają prace rozbiórkowe obrzeży drewnianych.

W następnych działaniach przewidujemy sprawdzenie istniejącego systemu drenażowego bez naruszania zabezpieczeń filtracyjnych oraz istniejącego systemu nawadniania stoku z ewentualną naprawą systemu oraz wykonaniem osobnych instalacji

  • zraszania ścieżki wyciągu orczykowego,
  • sekcji zraszania w dolnej części stoku zjazdowego o powierzchni około 100 m2,

Ponadto sprawdzenia wymaga stan warstwy tłuczniowej z ewentualnym uzupełnieniem i dostosowaniem powierzchni do potrzeb nowej maty zjazdowej.

To nie jedyna zmiana w Ośrodku Szczęśliwice

Na ukończeniu są  prace polegające na modernizacji piwnic budynku, gdzie powstaną m.in. szatnie dla gości ośrodka, a w najbliższych dniach mamy nadzieję rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na rozbudowę ośrodka.