Program, regulamin, oświadczenia

Każdy uczestnik indywidulany musi dostarczyć oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku grup z feryjnych placówek edukacyjnych konieczne jest wypełnienie oświadczenie opiekuna grupy i dołączenie listy uczestników.
Dokumenty dostępne do pobrania poniżej lub na miejscu w recepcjach Ośrodków.
 

Pliki do pobrania: