Senior Starszy Sprawniejszy

29 września 2017

Zajęcia „Senior starszy, sprawniejszy" w październiku na Solcu

W październiku zapraszamy wszystkich Seniorów na gimnastykę:

Poniedziałki - 10:00 - 10:50

Piątki - 12:00 - 12:50

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończenie 55 lat, zameldowanie w Warszawie i aktualna legitymacja Emeryta lub Rencisty.

Solec senior sprawny, sprawniejszy 0
18 lipca 2017

Gimnastyka dla Seniorów, program „Senior starszy, sprawniejszy" Ośrodek Solec

Gimnastyka dla Seniorów, program „Senior starszy, sprawniejszy". Zajęcia skierowane dla seniora 55+ odbywają się cyklicznie 2 x w tygodniu
WIĘCEJ