Senior Starszy Sprawniejszy

26 sierpnia 2017

Zajęcia „Senior starszy, sprawniejszy" we wrześniu na Solcu

Zapraszamy na gimnastykę dla Seniorów:

Poniedziałki - 10:00 - 10:50

Czwartki - 13:00 - 13:50

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest ukończenie 55 lat, zameldowanie w Warszawie i aktualna legitymacja Emeryta lub Rencisty.

Solec senior sprawny, sprawniejszy 0
18 lipca 2017

Gimnastyka dla Seniorów, program „Senior starszy, sprawniejszy" Ośrodek Solec

Gimnastyka dla Seniorów, program „Senior starszy, sprawniejszy". Zajęcia skierowane dla seniora 55+ odbywają się cyklicznie 2 x w tygodniu
WIĘCEJ